Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den säkra gångjärnsbrytaren PSENhinge – tekniska egenskaper

Den säkra gångjärnsbrytarens stopp kan ställas in individuellt och den är avsedd för vrid- och svängbara grindar och klaffar.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in