Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsreglarna PSENbolts tekniska egenskaper

Per beställningsnummer får du alltid grindhandtag och regel. Säkerhetsregeln PSENbolt kan kombineras med säkerhetsbrytarna PSENme1 (mekanisk), PSENcs1, PSENcs2, PSENcs3, PSENcs4 (kodad) och PSENma1.4 (magnetisk).

Produktnr. beskrivning
540010

Mechanical bolt for safety switch PSEN me1 and PSEN cs.

540020

Mechanical bolt for safety switch PSEN me1 and PSEN cs with locking and escape release.

540021

Mechanical bolt for safety switch PSEN me1 and PSEN cs with locking and escape release.

540030

Mechanical bolt for safety switch PSENcs 4.x.

540040

Mechanical bolt for safety switch PSEN cs4.x with locking (can be deactivated) and escape release.

540041

Mechanical bolt for safety switch PSEN cs4.x with locking and escape release.

540015

Mechanical bolt for safety switch PSEN me1 and simultaneous use of PSEN cs3/4 or PSEN cs3/4 with Escha Clip 8047664.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in