Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsreglarna PSENbolts tekniska egenskaper

Per beställningsnummer får du alltid grindhandtag och regel. Säkerhetsregeln PSENbolt kan kombineras med säkerhetsbrytarna PSENme1 (mekanisk), PSENcs1, PSENcs2, PSENcs3, PSENcs4 (kodad) och PSENma1.4 (magnetisk).

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in