Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsregeln PSENbolt

Den kombinerbara lösningen för säker övervakning av skyddsgrindar

Säkerhetsregeln PSENbolt

Säkerhetsregeln PSENbolt består av en mekanisk regel, ett grindhandtag och olika kombinerbara säkerhetsbrytare, som är baserade på olika funktionsprinciper. Därmed blir dyra egenkonstruktioner överflödiga. Säkerhetsregeln motsvarar det högsta kravet på manipulations- och kringgångsskydd.

Beroende på vilken sensor som används garanteras en säker övervakning av skyddsgrindar upp till högsta säkerhetskategori PL e enligt EN/ISO 13849-1 resp. SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061. Som mekaniskt alternativ lämpar sig säkerhetsregeln PSENbolt särskilt för övervakning av skyddsgrindar som är svåra att justera.

Fördelarna med säkerhetsregeln PSENbolt

 • Minskade utvecklings- och monteringskostnader
 • Kostnadsoptimerad lösning med säkerhetsbrytare, grindhandtag och reglar
 • Kan enkelt kombineras med upp till 2 brytare
 • Lång livslängd tack vare mekaniskt skydd och okänsligt material
 • Högsta manipulations- och kringgångsskydd tack vare RFID-transportteknik tillsammans med den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode
 • Låsbultar skyddar mot oavsiktlig låsning av regeln

Säkerhetsregelns egenskaper

Säkerhetsregelns egenskaper
 • Helhetslösning med grindhandtag och säkerhetsbrytare
 • Anpassad till produkterna PSENcode med kompakt konstruktion och PSENmech
 • Utskjutande regel
 • Varianter med nödöppning
 • Anbringar hänglås för att förhindra att grindarna stängs mekaniskt

Säker skyddsgrindsövervakning med säkerhetsregeln PSENbolt

Säkerhetsregeln PSENbolt passar perfekt för skyddsgrindar som är svåra att justera och skyddsgrindar som utsätts för kraftig vibration. Dessutom är skyddsregeln idealisk i områden där skyddsgrindar ofta öppnas och stängs. Beroende på vilken funktionsprincip som tillämpas i den säkerhetsbrytare som används kan olika skyddsgrindsapplikationer säkras med säkerhetsregeln PSENbolt:

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech (PSEN me1): Tack vare processövervakning förhindrar den ökade utdragskraften i PSENmech att skyddsgrinden öppnas oavsiktligt.

Den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag 1.4: PSENmag erbjuder en kostnadsoptimerad lösning med låga krav på manipulations- och kringgångsskyddet.

Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode: Det högsta manipulationsskyddet på minsta möjliga utrymme garanteras genom att en entydig kod överförs från manöverdonet till brytaren (nyckel-och-lås-principen).

En kombination av PSENmech (PSEN me1) och PSENcode: PSENmech förhindrar att skyddsgrinden öppnas oavsiktligt tack vare processlåsning. PSENcode har det högsta manipulationsskyddet upp till PL e enligt EN/ISO 13849-1 respektive SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061.

Säker skyddsgrindsövervakning med säkerhetsregeln PSENbolt

Yrkesanvändning av säkerhetsregeln

Vårt produktsortiment: Säkerhetsregeln PSENbolt

Säkerhetsregeln PSENbolt

Säkerhetsreglarna kan kombineras med den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmag, den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode och/eller den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech. Prova själv!

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk