Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kodad säkerhetsbrytare PSENcode – kompakt konstruktion – tekniska egenskaper

Den minsta kodade säkerhetsbrytaren PSENcode smart erbjuder en lång produktlivslängd tack vare RFID-transponderteknik.


Typ av kodning:
kodad = brytaren accepterar alla PSENcode-manöverdon
fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENcode-manöverdon, kan programmeras 8 gånger
Unicat, fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENcode-manöverdon, kan inte programmeras


Unit = enhet med brytare och manöverdon

Produktnr. beskrivning
541080
541180
541053
541153
541103
541003
541203
541009
541109
541059
541159
541209
541060
541210
541211
541061
541160
541064
541161
541010
541011
541014
541110
541111
541253

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in