Jämför 0
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

 Kodad säkerhetsbrytare PSENcode – smal konstruktion – tekniska egenskaper

Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode med smal konstruktion utmärker sig genom flexibel montering och korta reaktionstider.


Typ av kodning:
kodad = brytaren accepterar alla PSENcode-manöverdon
fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENcode-manöverdon, kan programmeras 8 gånger
Unicat, fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENcode-manöverdon, kan inte programmeras


Unit = enhet med brytare och manöverdon

Produktnr. beskrivning
542050
542080
542259
542009
542100
542000
542150
542250
542180
542003
542200
542209
542153
542203
542081
542059
542109
542159
542253
542053
542051
542103
542083
542183
542011

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in