Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kodad säkerhetsbrytare PSENcode – stor konstruktion – tekniska egenskaper

Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode erbjuder en snabb diagnostik tack vare en översiktligt LED-display – vare sig det handlar om skyddsgrinds- eller positionsövervakning.


Typ av kodning:
kodad = brytaren accepterar alla PSENcode-manöverdon
fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENcode-manöverdon, kan programmeras 8 gånger
Unicat, fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENcode-manöverdon, kan inte programmeras


Unit = enhet med brytare och manöverdon

Produktnr. beskrivning
540000
540005
540050
540080
540100
540105
540150
540180
540200
540003
540103
540053
540203
540153
540253
540353
540382
540383
540380
540303
540304
540305

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in