Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den magnetiska säkerhetsbrytaren PSENmags tekniska egenskaper

De magnetiska säkerhetsbrytarna är lätta att installera. Installeringen underlättas av omfattande kabeltillbehör, kabeldragnings- och monteringshjälp samt envägsskruvar och distansbrickor.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in