Jämför 0
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech – tekniska egenskaper

Säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar utan låsanordning med åtskilt manöverdon med PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4.

Filter
Produktnr. beskrivning
570200

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

570201

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/C.

570210

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

570212

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

570220

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

570222

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 2 N/C.

570230

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

570232

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

570240

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

570241

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 1 N/O, 1 N/C.

570245

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

570246

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 2 N/C.

570250

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 1 N/O, 2 N/C.

570251

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in