Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Den mekaniska säkerhetsbrytaren PSENmech – tekniska egenskaper

Säker övervakning av rörliga, avskiljande skyddsanordningar utan låsanordning med åtskilt manöverdon med PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4.

Produktnr. beskrivning
570200

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

570201

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/C.

570210

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

570212

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

570220

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

570222

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 2 N/C.

570230

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

570232

Mechanical safety switch with radius actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

570240

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 1 N/C.

570241

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 1 N/O, 1 N/C.

570245

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 2 N/C.

570246

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 2 N/C.

570250

Mechanical safety switch with standard actuator Extraction force 50 N Contacts 1 N/O, 2 N/C.

570251

Mechanical safety switch with standard actuator Contacts 1 N/O, 2 N/C.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in