Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Tillbehör till de kamerabaserade skyddssystemen PSENvip – tekniska egenskaper

Olika tillbehörskomponenter till de säkra kamerasystemen PSENvip och PSENvip 2 gör det lättare att montera, driftsätta och använda kantpressar. PSENvip TP = provstycke för regelbunden funktionskontroll/ PSENvip AP = sats för justeringsplattor särskilt för första generationens sändare/ PSENvip AT mag = justeringsschabloner med magnet/ PSENvip AT mech = justeringsschabloner (montering i verktygsmottagningen)/ PSENvip MB = sats med adapterstycken för valfri hållare/ PSENvip MS = sats med hållararmar för montering på pressar/PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE= kabel särskilt för PSENvip 2-mottagare

Produktnr. beskrivning
583200

PSENvip test piece for regular functional check.

583202

Set of adjustment plates for PSENvip transmitter and receiver.

583203

Adjustment templates with magnet. To align PSENvip during Installation and tool change.

583204

Adjustment templates (installation in tool holder). To align PSENvip during installation and tool change.

583205

1 x set adapter pieces for mounting PSENvip AP on to any bracket.

583206

1 x set retaining brackets for installing PSENvip on a press. Requires additional PSENvip MB (583205).

583207

Adjustment template to position between the upper and lower tool. To align PSENvip during installation and tool change. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

584569

Drag-chain suitable cable, M12 straight male to Mini I/O straight male

584570

Drag-chain suitable cable, M12, straight male to Mini I/O, straight male

584572

Drag-chain suitable cable, M12, straight male to Mini I/O, straight male

583211

Set of adjustment plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

584571

Drag-chain suitable cable, M12, straight male to Mini I/O, straight male

583210

Set of assembly plates for emitter PSENvip E and receiver PSENvip R

583216

Adjustment plate for emitter PSENvip E

583215

Adjustment plate for receiver PSENvip R

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in