Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Tillbehör till de kamerabaserade skyddssystemen PSENvip – tekniska egenskaper

Olika tillbehörskomponenter till de säkra kamerasystemen PSENvip och PSENvip 2 gör det lättare att montera, driftsätta och använda kantpressar. PSENvip TP = provstycke för regelbunden funktionskontroll/ PSENvip AP = sats för justeringsplattor särskilt för första generationens sändare/ PSENvip AT mag = justeringsschabloner med magnet/ PSENvip AT mech = justeringsschabloner (montering i verktygsmottagningen)/ PSENvip MB = sats med adapterstycken för valfri hållare/ PSENvip MS = sats med hållararmar för montering på pressar/PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE= kabel särskilt för PSENvip 2-mottagare

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in