Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Den säkra automationslösningen för kantpressar

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip är en medföljande skyddsanordning. Systemet övervakar hela bockningsprocessen optiskt. Systemet monteras på överstycket och registrerar även de allra minsta partiklarna i skyddsfältet mellan sändarenheten och mottagarenheten. Produkten utmärker sig genom sin robusthet och den höga maskintillgängligheten.

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip finns i följande två produktvarianter:

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip – den säkra helhetslösningen för pressmodernisering

Kombinera den medföljande skyddsanordningen PSENvip med det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti eller med automationssystemet PSS 4000! Tillsammans med FAST Control Unit i automationssystemet PSS 4000 kan den produktiva varianten av PSENvip ge en produktivitetshöjning på upp till 50 procent vid dynamisk muting. Tack vare de upplysande diagnosmeddelandena på den inbyggda LCD-displayen är det inget som står i vägen för produktivt arbete!

Viktigt för dig som kund: Vid korrekt och säkerhetstekniskt felfri parametrering av PSENvips (basvariant och produktiv variant med PSS 4000) föreligger inga väsentliga ändringar enligt utrustnings- och produktsäkerhetslagen – certifieringskostnaderna minimeras.

Mer information om detta hittar du i lexikonartikeln ”Väsentlig ändring”.


Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 – den integrerade lösningen för moderna kantpressar

PSENvip 2 är den andra, utvidgade generationen av kamerabaserade skyddssystem. Denna produkt kännetecknas av enkel hantering, maximal produktivitet och hög maskintillgänglighet. Dessutom har mottagarens volym minskats med ungefär 50 procent. PSENvip 2 kan användas med PSS 4000. Anslut även Fast Analysis Unit till PSENvip 2 som modul! Resultatet: kortast möjliga frånkopplingstid och kortare efterloppssträcka för kantpressverktyget.

PSENvip 2 behöver ingen enhetsdisplay: hela idrifttagningen och konfigurationen görs enkelt direkt i ett webbgränssnitt på kantpressens styrning. Därmed kan användaren göra alla inställningar centralt på ett ställe.

Fördelar: högre produktivitet vid bockningen tack vare skyddssystemet

 • Högsta säkerhet enligt säkerhetsstandarden EN 12622
 • Innovativ optik med LED-ljus för hög tillgänglighet och produktivitet (i jämförelse med laserbaserade system)
 • Robusta skyddssystem som är okänsliga mot reflexioner och yttre ljus eller ströljus samt mot vibrationer och temperaturskiktning (t.ex. på grund av uppvärmda verktyg)
 • Lång livslängd, LED-ljuskällan bidrar till lägre underhållskostnad
 • Enkel förstagångsjustering och snabb verktygsväxling tack vare innovativ teknik och programvara för minskade ställtider
 • Idrifttagning och konfiguration sker via en inbyggd display (PSENvip) resp. webbgränssnittet på kantpresstyrningen (PSENvip 2)
 • Kortast möjliga frånkopplingstid och kortare efterloppssträcka för kantpressverktyget tack vare inbyggd FAST-funktion i utvärderingsenheten Fast Analysis Unit (PSENvip 2)

Skyddssystemets egenskaper

Skyddssystemets egenskaper
 • Stort skyddsfält (19 × 38 mm) med tre aktiva områden
 • Avstånd mellan sändarenhet och mottagarenhet med PSENvip upp till 10 m, med PSENvip 2 upp till 13 m
 • Rörligt mätfält för identifiering av plåten
 • Inbyggt kamerachip med den beprövade SafetyEYE-tekniken
 • LED-ljusstråle som är ofarlig för det mänskliga ögat
 • Fullständig integrering i miljön tack vare Fast Analysis-Unit (i PSS 4000) och konfigurationen som görs via HMI på kantpresstyrningen (PSENvip 2)

Helhetslösningen för kantpressar och pressmodernisering

Dynamisk muting för högre produktivitet

Styrsystemet PSSuniversal PLC sköter två centrala uppgifter: övervakningen av den dynamiska mutingen och hastighetsprofilen under inbromsningsförloppet. Funktionerna finns tillgängliga som block i programvaruplattformen PAS4000. Det gör att man kan köra en längre sträcka ner mot plåten med hög hastighet vid kantpressningen. Tiden då det övre verktyget rör sig med lägre hastighet förkortas till ett minimum.

Säker bockning med stora verktyg

I kantpressar används även verktyg som på grund av sin storlek inte kan säkras med en konventionell lösning. Enligt standarden EN 12622 måste dock varje elastisk linje säkras med ett skyddsfält som befinner sig minst 15 mm framför på arbetssidan. En förutsättning för att kunna uppfylla kraven i gällande standarder är att verktyget hela tiden befinner sig inom skyddssystemets synfält. Skyddssystemen PSENvip har lösningen.

I och med specialverktygsfunktionen som är certifierad av TÜV Nord finns det nu en klassificering av olika verktygsstorlekar för skyddssystemen PSENvip. I verktygsklass 1 sker den standardenliga säkringen. För verktygsklass 2 och 3 kan kamerabilden dock bara delvis identifiera verktyget på grund av dess storlek.

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip kan övervaka även stora verktygstyper på ett säkert sätt genom att omkopplingspunkten läggs högre upp eller hastigheten på rörelsen ner mot plåten ändras. De kontrollerar verktygets kontur och fastställer om det tillhör verktygsklass 1, 2 eller 3. Den fastställda klassen meddelas styrsystemet, som därefter tillåter att verktygen i klass 2 och 3 används. Även omkopplingspunkterna som definierats genom riskanalysen övervakas.

Helhetslösning för kantpressar och pressmodernisering

Yrkesanvändning av det säkra skyddssystemet

Vårt sortiment: det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Skyddssystemet PSENvip

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip finns i olika varianter. Fokus ligger på säkerhet och produktivitet.

Tillbehör till skyddssystemet

Pilz erbjuder ett brett utbud av tillbehörsdelar till det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk