Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Den säkra automationslösningen för kantpressar

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip är en medföljande skyddsanordning. Systemet övervakar hela bockningsprocessen optiskt. Systemet monteras på överstycket och registrerar även de allra minsta partiklarna i skyddsfältet mellan sändarenheten och mottagarenheten. Produkten utmärker sig genom sin robusthet och den höga maskintillgängligheten.

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip finns i två produktvarianter:

 • Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip – den säkra helhetslösningen för pressmodernisering
 • Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 – den integrerade lösningen för moderna kantpressar

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

 

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip – den säkra helhetslösningen för pressmodernisering

Kombinera den medföljande skyddsanordningen PSENvip med det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti eller automationssystemet PSS 4000! Tillsammans med FAST Control Unit i automationssystemet PSS 4000 kan den produktiva varianten av PSENvip ge en produktivitetshöjning på upp till 50 procent vid dynamisk muting. Tack vare de upplysande diagnosmeddelandena på den inbyggda LCD-displayen är det inget som står i vägen för produktivt arbete!

Viktigt för dig som kund: Vid korrekt och säkerhetstekniskt felfri parametrering av PSENvips (basvariant och produktiv variant med PSS 4000) föreligger inga väsentliga ändringar enligt utrustnings- och produktsäkerhetslagen – certifieringskostnaderna minimeras.

Mer information om detta hittar du i lexikonartikeln ”Väsentlig ändring”.

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip
Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 – den integrerade lösningen för moderna kantpressar

PSENvip 2 är den andra, vidareutvecklade generationen av det kamerabaserade skyddssystemet. PSENvip 2 kännetecknas av enkel hantering, maximal produktivitet och hög maskintillgänglighet. Dessutom har mottagarens volym minskats med ungefär 50 procent.

Nu kan du dessutom använda PSENvip 2 tillsammans med automationssystemet PSS 4000! Då ansluter du bara Fast Analysis Unit för PSENvip 2 som modul. Dra nytta av ännu kortare frånkopplingstid och kortare efterloppssträcka för kantpressverktyget.

PSENvip 2 behöver ingen enhetsdisplay: hela idrifttagningen och konfigurationen görs enkelt direkt i ett webbgränssnitt på kantpressens styrning. Därmed kan du som användare göra alla inställningar centralt på ett ställe.

Snabböversikt över fördelarna med PSENvip

 • Högsta säkerhet enligt säkerhetsstandarden EN 12622
 • Innovativ optik med LED-ljus för hög tillgänglighet och produktivitet (i jämförelse med laserbaserade system)
 • Robusta skyddssystem som är okänsliga mot reflexioner och yttre ljus eller ströljus samt mot vibrationer och temperaturskiktning (t.ex. på grund av uppvärmda verktyg)
 • Lång livslängd, LED-ljuskällan bidrar till lägre underhållskostnad
 • Enkel förstagångsjustering och snabb verktygsväxling tack vare innovativ teknik och programvara för minskade ställtider
 • Idrifttagning och konfiguration sker via en inbyggd display (PSENvip) resp. webbgränssnittet på kantpresstyrningen (PSENvip 2)
 • Kortast möjliga frånkopplingstid och kortare efterloppssträcka för kantpressverktyget tack vare inbyggd FAST-funktion i utvärderingsenheten Fast Analysis Unit (PSENvip 2)

Skyddssystemets egenskaper

Skyddssystemets egenskaper
 • Stort skyddsfält (19 × 38 mm) med tre aktiva områden
 • Avstånd mellan sändarenhet och mottagarenhet med PSENvip upp till 10m, med PSENvip 2 upp till 18 m
 • Rörligt mätfält för identifiering av plåten
 • Inbyggt kamerachip med den beprövade SafetyEYE-tekniken
 • LED-ljusstråle som är ofarlig för det mänskliga ögat
 • Fullständig integrering i miljön tack vare Fast Analysis-Unit (i PSS 4000) och konfigurationen som görs via HMI på kantpresstyrningen (PSENvip 2)

Nyhet: Säker och produktiv bockning med tack vare integrerad bockningsvinkelmätning

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip 2 och automationssystemet PSS4000-R ger maximal produktivitet med enkel hantering. Med modulen för bockningsvinkelmätning överförs användbara bilddata från det kamerabaserade skyddssystemet direkt till presstyrningen och på så sätt garanteras en effektiv bockningsprocess. Indikeringen för bockningsvinkelvärdet visas på maskinens användargränssnitt. Då slipper man både krävande mätningar av vinklarna för hand och dyra vägmätningssystem. Dina fördelar är: 

 • Tidsbesparing
 • Kostnadsbesparingar
 • Mindre plats krävs för montering av ytterligare apparater
Modul för bockningsvinkelmätning

Helhetslösningen för kantpressar och pressmodernisering

Dynamisk muting för högre produktivitet

Styrsystemet PSSuniversal PLC sköter två centrala uppgifter: övervakningen av den dynamiska mutingen och hastighetsprofilen under inbromsningsförloppet. Funktionerna finns tillgängliga som block i programvaruplattformen PAS4000. Det gör att man kan köra en längre sträcka ner mot plåten med hög hastighet vid kantpressningen. Tiden då det övre verktyget rör sig med lägre hastighet förkortas därmed till ett minimum.

Säker bockning med stora verktyg

I kantpressar används även verktyg som på grund av sin storlek inte kan säkras med en konventionell lösning. Enligt standarden EN 12622 måste dock varje elastisk linje säkras med ett skyddsfält som befinner sig minst 15 mm framför på arbetssidan. En förutsättning för att kunna uppfylla kraven i gällande standarder är att verktyget hela tiden befinner sig inom skyddssystemets synfält. Skyddssystemen PSENvip har lösningen.

I och med specialverktygsfunktionen som är certifierad av TÜV Nord finns det nu en klassificering av olika verktygsstorlekar för skyddssystemen PSENvip. I verktygsklass 1 sker den standardenliga säkringen. För verktygsklass 2 och 3 kan kamerabilden dock bara delvis identifiera verktyget på grund av dess storlek.

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip kan också övervaka stora verktygsformer på ett säkert sätt: genom att lägga omkopplingspunkten högre upp eller genom att ändra hastigheten på rörelsen ner mot plåten. De kontrollerar verktygets kontur och fastställer om det tillhör verktygsklass 1, 2 eller 3. Den fastställda klassen meddelas styrsystemet, som därefter tillåter att verktygen i klass 2 och 3 används. Även omkopplingspunkterna som definierats genom riskanalysen övervakas.

Helhetslösning för kantpressar och pressmodernisering

Kamerabaserat skyddssystem PSENvip LR för specialpressar

Long-Range-varianten PSENvip R LR är den första och enda skyddsanordningen för kantpressar med ett skyddsområde på upp till 18 meter. Därför lämpar den sig optimalt för övervakning av specialpressar, t.ex. tandempressar. PSENvip R LR monteras enkelt och snabbt på befintliga pressar: samma sändare används, endast mottagaren måste bytas ut. Övervaka tandempressarna med ett enda skyddssystem och slipp medföljande skyddsanordningar kombinerade med ljusridåer!

Med Long-Range-varianten får du dessutom ett Hot-Plug-kompatibelt skyddssystem: När du ställer två kantpressar bredvid varandra kan du enkelt fälla undan sändaren och mottagaren i mitten. Sändaren på maskin 1 arbetar då vidare med mottagaren på maskin 2 – ingen omstart krävs! Med PSENvip R LR undviker du onödiga stilleståndstider. Dessutom övertygar Long-Range-varianten av PSENvip med sin sedvanligt höga tålighet.

Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip LR

Branschanvändning av det säkra skyddssystemet

Vårt produktutbud: Det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip

Skyddssystemet PSENvip

De kamerabaserade skyddssystemen PSENvip finns i olika varianter. Fokus ligger på säkerhet och produktivitet.

Tillbehör till skyddssystemet

Pilz erbjuder ett brett utbud av tillbehörsdelar till det kamerabaserade skyddssystemet PSENvip.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk