Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Det säkra kamerasystemet SafetyEYE

Tredimensionell övervakning och styrning med ett enda säkert kamerasystem

SafetyEYE är det första säkra kamerasystemet för 3D-zonövervakning. Där vanliga säkerhetstekniska lösningar skapar begränsningar öppnar SavetyEYE upp för nya möjligheter till övervakning och säkring av riskzoner. Därför har Pilz redan tilldelats flera utmärkelser, bland annat från International Society of Automation (ISA) och den tysk-amerikanska handelskammaren (AHK), samt det tyska arbetsskyddspriset.

Med det säkra kamerasystemet övervakas och styrs riskområden fullständigt och tredimensionellt. Här har intelligent sensorteknik kombinerats med effektiv styrteknik. Tack vare den innovativa 3D-tekniken och den användarvänliga programvaran kan även komplexa tillämpningar övervakas och styras med endast ett system!

Det säkra kamerasystemet registrerar och meddelar när ett objekt kommer in i varnings- och skyddszonerna, som kan definieras fritt. SafetyEYE märker om någon person befinner sig i aktionszonen för den farliga rörelsen (Safety) eller har beträtt en zon med förhöjd säkerhetsklassning (Security).

Övervakning och styrning med ett enda säkert kamerasystem
SafetyEYE

Sensorenheten – övervakning

Sensorenheten, som övervakar rörelserna, består av tre olika kameror. Kamerorna behöver inte kalibreras. Montera helt enkelt sensorenheten ovanför anläggningen som ska övervakas. Jämfört med konventionella skyddsanordningar kan kamerasystemet tas i drift mycket snabbt.


Styrenheten – styrning

Styrenheten består av en utvärderingsenhet och en säkerhetsstyrningsenhet. Utvärderingsenheten tar emot och bearbetar bilddata. Vid exempelvis intrång i skyddszonen sänder den ut signalerna till den inbyggda säkerhetsstyrningen. Styrningen kopplar då genast ifrån den aktuella maskinen.

Fördelar med den tredimensionella övervakningen och styrningen med SafetyEYE

 • 3D-övervakningsfunktionen medför säker övervakning med liten insats i komplexa tillämpningar
 • Lämpligt för höga säkerhetskrav med manipulationsskydd
 • Stor flexibilitet när applikationer byts ut eller modifieras
 • Ergonomiska arbetsplatser och effektiva arbetsförlopp eftersom de virtuella skyddszonerna skapar fri tillgång till processen
 • Snabb att installera och enkel att ta i drift med några få, praktiska komponenter
 • Enkel konfiguration och diagnos av varnings- och skyddszonerna i 3D med SafetyEYE Configurator

Det säkra kamerasystemets egenskaper

Det säkra kamerasystemets egenskaper
 • Armutlösning upp till en installeringshöjd på 4 meter
 • Kroppsskydd
 • Maximal sikt ca 72 m²
 • Nödvändig belysning från 300 lux, beroende på bakgrund och omgivning
 • Utformat för tillämpningar upp till kat. 3 enligt EN ISO 13849-1:2008, SIL2 enligt IEC 61508, PL d enligt EN ISO 13849-1 samt tillämpningar enligt DIN EN 61496
 • Skyddsklasser: IP65 (sensorenhet), IP20 (utvärderingsenhet)
 • Kan användas i hela världen

En innovativ lösning för komplexa applikationer

Pilz har utvecklat det säkra kamerasystemet i samarbete med Daimler. Samarbetet har resulterat i en mycket innovativ lösning som är särskilt lämplig för komplexa applikationer och stora ytor i industrier. Kamerasystemet ersätter därmed de kostsamma installationerna av tidigare säkerhetsanordningar.

SafetyEYE erbjuder tredimensionell säkerhet med många funktioner. Det är även våra kunder övertygade om. Läs mer om de olika tillämpningarna av kamerasystemet i användarrapporterna.


SafetyEYE i produktionen

Hos Benteler Automobiltechnik förbättrar det säkra kamerasystemet ergonomin hos en robotsvetsanläggning. Kamerasystemet är den enda tekniska och samtidigt lönsamma lösningen som ger en heltäckande övervakning av robotens aktionsradie i riskområdet. Alla riskområden övervakas tillförlitligt av det tredimensionella kamerasystemet. Användaren och maskinen kan därmed arbeta jämsides. Med SafetyEYE förverkligas företagets gällande krav på säkerhet och produktivitet på bästa möjliga sätt.

Användarrapport SafetyEYE på Benteler [ pdf, 154.9 kB ]


Smidig produktion av bränsleceller tack vare det säkra kamerasystemet

I bränslecellforskningscentret (ZBT) övervakar SafetyEYE pilotanläggningen för bränslecellstillverkning. Där testas automatiserade produktionskedjor i förväg för att bränslecellsindustrin ska kunna optimera sin produktion. När den säkra och flexibla pilotdriften ska förverkligas satsar ZBT på SafetyEYE från Pilz. Sedan SafetyEYE installerades har det varit möjligt att skapa en flexibel skyddszon och idealiska förutsättningar för interaktion mellan människa och maskin.

Smidig produktion av bränsleceller – från: GIT SICHERHEIT + MANAGEMENT nr. 6/2010
Användarrapport Kamerasystemet SafetyEYE på ZBT [ pdf, 154.2 kB ]


Individuellt anpassat efter dina behov

Har du blivit nyfiken? Medarbetarna på vår internationella hotline hjälper dig gärna via support@pilz.com med hur du kan använda SafetyEYE för dina applikationer. Du kan också ringa till teknisk support.

En innovativ lösning för komplexa applikationer

Kamerasystem med många användningsområden i industrin

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk