Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan

Produktiv övervakning av ytor – även vid seriekoppling!

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan

De nya säkerhetslaserskannrarna PSENscan ger tvådimensionell övervakning av ytor med en öppningsvinkel på 275 grader och en skyddsfälträckvidd på upp till 5,5 meter. Tack vare den fria konfigureringen av varnings- och skyddsfält och anpassningen efter de byggnadstekniska förutsättningarna kan säkerhetslaserskannrarna integreras på bästa sätt i alla möjliga applikationer. Använd säkerhetslaserskannrarna PSENscan för stationär och mobil riskområdessäkring och för övervakning av ingångar! 

I kombination med säker styrteknik från Pilz får du en säker helhetslösning från ett och samma ställe.

Fullständig översikt – fördelar med säkerhetslaserskannrarna PSENscan

 • stor öppningsvinkel på 275 grader
 • alltid rätt räckvidd tack vare enhetsvarianter med skyddsfälträckvidd på 3 och 5,5 meter
 • enkel integrering i applikationen med den kompakta konstruktionen och fri konfigurering av skydds- och varningsfält
 • samtidig övervakning av upp till 3 åtskilda zoner och implementering av upp till 70 växlingsbara konfigurationer
 • seriekoppling av upp till 4 skannrar enligt master-slave-principen
 • integrerad användardisplay gör att informationen visas direkt
 • utbytbart lagringsmedium för överföring av konfigurationen
 • hög tillgänglighet genom dammtåligheten
 • enkel montering och anpassning av skannern med passande tillbehör
Seriekoppling av säkerhetslaserskannrarna PSENscan

Egenskaper hos säkerhetslaserskannrarna

Säkerhetslaserskannrarnas öppningsvinkel
 • överensstämmer med och är godkända enligt EN/IEC 61496-1 (typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d) och IEC 61508 (SIL 2)
 • Öppningsvinkel: 275 grader
 • Räckvidd: 3 eller 5,5 m säkerhetszon, 40 m varningszon
 • Reaktionstid: 62 ms
 • Upplösning: 30/40/50/70/150 mm
 • Skyddsklass: IP65
 • enkel konfigurering med PSENscan Configurator

Optimal säkring av riskområden – med säkerhetslaserskannrar

Stationär riskområdessäkring

Stationär riskområdessäkring

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan känner av när en person närmar sig en farlig rörelse. När någon beträder varningsfältet bromsas den farliga rörelsen in på ett kontrollerat sätt, när någon beträder skyddsfältet stoppas den.

Skydd mot intrång bakifrån

Skydd mot intrång bakifrån

I riskområden med dålig sikt känner säkerhetslaserskannrarna PSENscan av var personer befinner sig och förhindrar att den farliga rörelsen startas igen.

Säkring av ingångar

Säkring av ingångar

Vid ingångar till riskområden säkrar säkerhetslaserskannrarna PSENscan optimalt mot att personer tar sig in. Tack vare muting-ingångarna lämpar de sig även för applikationer där material matas in och ut samtidigt.

Säkring av förarlösa transportsystem

För att skydda människor och föremål mot skador måste förarlösa transportsystem (FTS) säkras på ett tillförlitligt sätt. Säkerhetslaserskannrarna PSENscan registrerar föremål i fordonets färdväg och ger högsta säkerhet, även vid höga hastigheter – utan att sänka produktiviteten.


Säkert hela vägen: Med endast två säkerhetslaserskannrar kan förarlösa transportsystem (FTS) säkras helt. 2D-laserskannrarna identifierar föremål i fordonets färdväg och ser till att FTS bromsas in i rätt tid.

Säkring av förarlösa transportsystem
Anpassning av skyddsfältet

Alltid rätt skyddsfält

Om fordonets hastighet förändras, förändras även riskområdet. Med de integrerade encoder-ingångarna kan skydds- och varningsområden anpassas, så att onödiga stopp kan undvikas.

Säker kurvkörning

Säker kurvkörning

Olika skydds- och varningsområden kan konfigureras för att se till körningen blir säker, även i kurvor. Beroende på aktuell körväg kan man sedan ställa om till lämpligt skydds- och varningsområde.

Avståndsmätning

Översikt över omgivningen

Säkerhetslaserskannrarna mäter avståndet till föremål i din omgivning. Informationen kan användas för direktnavigeringen av förarlösa transportsystem.

Flexibel lösning för dina applikationer

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan kan användas enskilt, seriekopplat eller tillsammans med andra produkter i skräddarsydda lösningar för din applikation.

Övervakning av upp till 3 säkerhetszoner

Samtidig övervakning av upp till 3 säkerhetszoner

Med PSENscan kan upp till tre säkerhetszoner övervakas samtidigt och oberoende av varandra. Endast den del av anläggningen stoppas som beträds av en person. På så sätt kan skyddsavstånden i din anläggning optimeras. Det ger ökad produktivitet och bättre ergonomi i din anläggning – med optimal säkerhet.

Enkel konfigurering med seriekoppling

Enkel konfigurering med seriekoppling

Upp till 4 säkerhetslaserskannrar PSENscan kan anslutas till varandra enligt master-slave-principen. Konfigurationen genomförs då på master-skannern och skickas vidare till slave-skannrarna. Strömförsörjning av slave-enheterna sker också via master-enheten.

Säker helhetslösning

Säker helhetslösningDu kan kombinera säkerhetslaserskannern med andra Pilz-produkter! Med vårt fullständiga utbud – från sensorteknik via styrteknik till driftteknik – kan vi erbjuda en säker helhetslösning för din tillämpning.

Säkerhetslaserskanner PSENscan-appen

Säkerhetslaserskanner PSENscan-appen

Med PSENscan-appen kan du syna våra säkerhetslaserskannrar i sömmarna. Här kan du läsa mer om PSENscans olika användningsområden, som stationär och mobil riskområdessäkring och övervakning av ingångar. Du hittar även information om funktionerna i vår säkerhetslaserskanner PSENscan.

Branschanvändning av säkerhetslaserskannrarna

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk