Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetslaserskannern PSENscan

produktiv övervakning av ytor – även vid seriekoppling!

Säkerhetslaserskannern PSENscan

Säkerhetslaserskannern PSENscan ger tvådimensionell övervakning av ytor med en öppningsvinkel på 275 grader och en skyddsfälträckvidd på upp till 5,5 meter. Tack vare den fria konfigureringen av varnings- och skyddsfält och anpassningen efter de byggnadstekniska förutsättningarna kan säkerhetslaserskannrarna integreras på bästa sätt i alla möjliga applikationer. Säkerhetslaserskannern PSENscan lämpar sig framför allt för stationär och mobil riskområdessäkring och åtkomstsäkring.

Använd PSENscan Configurator för att snabbt och bekvämt konfigurera alla parametrar som krävs för driften av din säkerhetslaserskanner PSENscan.

I kombination med säker styrteknik från Pilz får du en säker helhetslösning från ett och samma ställe.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Fullständig översikt – fördelar med säkerhetslaserskannrarna PSENscan

 • stor öppningsvinkel på 275 grader
 • alltid rätt räckvidd tack vare enhetsvarianter med skyddsfältsräckvidd på 3 och 5,5 meter
 • enkel integrering i applikationen med den kompakta konstruktionen och fri konfigurering av skydds- och varningsfält
 • samtidig övervakning av upp till 3 åtskilda zoner och implementering av upp till 70 växlingsbara konfigurationer
 • seriekoppling av upp till 4 skannrar enligt master-slave-principen
 • integrerad användardisplay gör att informationen visas direkt
 • utbytbart lagringsmedium för överföring av konfigurationen
 • hög tillgänglighet genom dammtåligheten
 • enkel montering och anpassning av skannern med passande tillbehör
Seriekoppling av säkerhetslaserskannrarna PSENscan

Egenskaper hos säkerhetslaserskannrarna

Säkerhetslaserskannrarnas öppningsvinkel
 • överensstämmer med och är godkända enligt EN/IEC 61496-1 (typ 3), EN ISO 13849-1 (PL d) och IEC 61508 (SIL 2)
 • Öppningsvinkel: 275 grader
 • Räckvidd: 3 eller 5,5 m säkerhetszon, 40 m varningszon
 • Reaktionstid: 62 ms
 • Skyddsklass: IP65
 • enkel konfigurering med PSENscan Configurator
 • Fler funktioner hos light-, master- och slave-varianterna: muting, EDM, override
 • Fler funktioner hos master- och slave-varianterna: återstart enligt EN ISO 61496-3, vertikala applikationer

Nyhet: smidig överföring av konfigurationen med den utbytbara lagringsmodulen

Vid byte av en befintlig säkerhetslaserskanner mot en ny, t.ex. efter en skada, måste den nya enheten konfigureras på nytt. Det är tids- och arbetskrävande. Genom att använda vår säkerhetslaserskanner PSENscan slipper du förlora tid på onödiga nykonfigurationer vid byte av din enhet.

Vår säkerhetslaserskanner har en utbytbar lagringsmodul med Fast Replacement-funktion, där din konfiguration är lagrad. Vid ett byte kan du alltså enkelt överföra din befintliga konfiguration till den nya enheten. Det är viktigt att överföringen sker till samma modell. Ta helt enkelt ut lagringsmodulen från din gamla PSENscan och sätt in den i din nya PSENscan. Efter start genomför skannern ett självtest och är sedan redo att användas. Det innebär också att du bekvämt kan kopiera konfigurationer!

Lagringsmodul med Fast Replacement-funktion

Optimal säkring av riskområden – med säkerhetslaserskannrar

Stationär riskområdessäkring

Stationär riskområdessäkring

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan känner av när en person närmar sig en farlig rörelse. När någon beträder varningsfältet bromsas den farliga rörelsen in på ett kontrollerat sätt; när någon beträder skyddsfältet stoppas den.

Intrångsskydd

Intrångsskydd

I riskområden med dålig insyn känner säkerhetslaserskannrarna PSENscan av var personer befinner sig. På så sätt kan de effektivt förhindra att den farliga rörelsen startas igen.

Åtkomstsäkring

Åtkomstsäkring

Vid ingångar till riskområden säkrar säkerhetslaserskannrarna PSENscan optimalt mot att personer tar sig in. Tack vare muting-ingångarna lämpar de sig även för applikationer där material matas in och ut samtidigt.

Säkring och dynamisk navigering av förarlösa transportsystem (FTS)

För att skydda människor och föremål mot skador måste förarlösa transportsystem (FTS) säkras på ett tillförlitligt sätt. Säkerhetslaserskannern PSENscan registrerar föremål i fordonets färdväg och ger högsta säkerhet även vid höga hastigheter, utan att sänka produktiviteten.

Dessutom stöder PSENscan tack vare ROS-paket (Robot Operation System) dynamisk navigering av förarlösa transportsystem (FTS) och erbjuder nya möjligheter inom tillverkningslogistik. Flera säkerhetslaserskannrar kan enkelt och utan ytterligare programmering integreras i den befintliga ROS-miljön.

Identifiering av föremål på körvägen

Säkert hela vägen

Med endast två säkerhetslaserskannrar kan förarlösa transportsystem (FTS) säkras helt. 2D-laserskannrarna identifierar föremål i fordonets färdväg och ser till att FTS bromsas in i rätt tid.

 

Säker kurvkörning

Säker kurvkörning

Olika skydds- och varningsområden kan konfigureras för att körningen ska bli säker, även i kurvor. Beroende på aktuell körväg kan man sedan ställa om till lämpligt skydds- och varningsområde.

Avståndsmätning

Översikt över omgivningen

Säkerhetslaserskannrarna mäter avståndet till föremål i din omgivning. Informationen kan användas för direktnavigeringen av förarlösa transportsystem.

ROS-paket för FTS-navigering

Med våra ROS-paket (Robot Operating System) stöder säkerhetslaserskannern PSENscan utöver produktiv övervakning av ytor även dynamisk navigering av förarlösa transportsystem (FTS): alla data som krävs för navigeringen finns tillgängliga enligt ROS-kraven och kräver alltså inte någon ytterligare programmering. Till detta hör exempelvis en SLAM-algoritm (Simultaneous Localisation and Mapping). Omgivningskartor skapas för den dynamiska navigeringen så att FTS till exempel kan undvika hinder. Du kan dra nytta av en mer dynamisk och dessutom säkrare implementering av mobila tillämpningar i produktionsmiljöer.

Tillämpningar med säkerhetslaserskannern PSENscan kan anpassas flexibelt efter kundspecifika önskemål. Tack vare den enkla överföringen av rådata från skannern (mätdata) kan dessutom andra tillämpningar inom robotik genomföras. Pilz ROS-paket uppfyller alla industrikrav från ROS Industrial Consortium och utvecklas och testas enligt Pilz utvecklingsstandarder. Det innebär att nya programvarufunktioner kan implementeras snabbt.

Flexibel lösning för dina applikationer

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan kan användas enskilt, seriekopplat eller tillsammans med andra produkter i skräddarsydda lösningar för din applikation.

Övervakning av upp till 3 säkerhetszoner

Samtidig övervakning av upp till tre säkerhetszoner

Med PSENscan kan upp till tre säkerhetszoner övervakas samtidigt och oberoende av varandra. Endast den del av anläggningen stoppas som beträds av en person. På så sätt kan skyddsavstånden i din anläggning optimeras. Det ger ökad produktivitet och bättre ergonomi i din anläggning – med optimal säkerhet.

Enkel konfigurering med seriekoppling

Enkel konfigurering med seriekoppling

Upp till fyra PSENscan-säkerhetsskannrar kan anslutas till varandra enligt master-slave-principen. Konfigurationen görs på master-skannern och skickas vidare till slave-skannrarna. Strömförsörjningen av slave-enheterna sker också via master-enheten.

Säker helhetslösning

Säker helhetslösning


Kombinera säkerhetslaserskannern med andra Pilz-produkter! Med vårt fullständiga utbud – med allt från sensorteknik och styrteknik till driftteknik – kan vi erbjuda en säker helhetslösning för din tillämpning.

Branschanvändning av säkerhetslaserskannrarna

Vårt produktutbud: Säkerhetslaserskannern PSENscan

Säkerhetslaserskannrarna PSENscan

De nya säkerhetslaserskannrarna PSENscan ger tvådimensionell övervakning av ytor med en öppningsvinkel på 275 grader och en skyddsfälträckvidd på upp till 5,5 meter.

Tillbehör PSENscan

Perfekt anpassade för säkerhetslaserskannrarna PSENscan: kompatibla tillbehör för snabb och enkel montering.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk