Jämför 0
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ljusbommarna PSENopt II

Robusta ljusgaller för finger- och handskydd

Ljusbommarna PSENopt II

Ljusgallren PSENopt II är avsedda för säkra ingrepp i produktionsprocessen. De ger finger- eller handskydd beroende på vad som krävs och passar för tillämpningar upp till PL e enligt IEC/EN 61496-1/-2. Tack vare hög robusthet ger de skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer.

Ljusbommarna finns i längder från 150 mm till 1 800 mm. Tack vare den 5-poliga anslutningen kan PSENopt II anslutas direkt till PDP67. Bland de kompatibla tillbehören finns allt från laser till satser med fästen.

PSENopt II finns nu även som ljusgaller av typ 4!

PSENopt II finns nu även som typ 4-variant. De passar för tillämpningar upp till PL e enligt IEC/EN 61496-1/-2. Tack vare hög robusthet ger de skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer. Användaren kan med hjälp av LED-lampor analysera systemdefekter och orsaker till maskinstopp. På så sätt reduceras stilleståndstiderna. PSENopt II går snabbt och enkelt att installera med kompatibla monteringshjälpmedel. Eftersom man slipper dödzoner blir monteringen flexiblare och säkrare. Med den 5-poliga anslutningen kan PSENopt II anslutas direkt till PDP67 och utgör därmed en säker helhetslösning.

PSENopt II ljusgaller av typ 4

Överblick över fördelarna med PSENopt II

 • Finger- och handskydd för din PL d- eller PL e-tillämpning
 • Mycket robusta för att skydda mot stötar, kollisioner och vibrationer
 • Användarvänlig diagnos med LED-lampor för att minska stilleståndstiderna
 • Flexibel användning med ökad säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
 • Snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
 • Skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer
 • Säker och lönsam helhetslösning med PDP67 och omfattande tillbehör
Överblick över fördelarna med PSENopt II

Ljusbommarnas egenskaper

Ljusbommarnas egenskaper
 • uppfyller kraven i och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1 (typ 3) eller EN/IEC 61496-1/-2 (typ 4)
 • utformade för tillämpningar upp till PL e enligt EN ISO 13849-1
 • Säkerhet för finger- och handskydd
 • Längder från 150 mm till 1 800 mm
 • Robusthet från 50 g
 • Inga zoner utan täckning
 • Helhetslösning med PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Tillämpningar med PSENopt II

Skydda dina medarbetare och dina tillverkningsvaror med ljusbommarna PSENopt II! Med hjälp av ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar skyddar ljusbommarna riskområdena. När en ljusstråle bryts utlöses genast ett säkert avstängningskommando.

Enligt IEC/EN 61496 passar PSENopt II-ljusgaller för typ 3-tillämpningar med säkerhetskategori PL d och typ 4-tillämpningar med säkerhetskategori PL e:

Kan användas i tillämpningar enligt typ 1 typ 2 typ 3 typ 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PL c

SIL 1 och SIL CL 2

PLd

SIL 2 och SIL CL 2

PL e

SIL 3 och SIL CL 3

PSENopt II finns för finger- och handskydd och passar därför framförallt på arbetsplatser där manuella uppgifter utförs, inmatning/utmatning av material eller materialhantering bredvid robotar.

Mer information om IEC/EN 61496 hittar du här.

Tillämpningar med PSENopt II

Branschanvändning av ljusgaller

Branschanvändning av ljusgaller
 • Bilindustrin
 • Förpackning
 • Verktygsmaskiner
 • Metallbearbetning
 • Pressar

Vårt utbud: Ljusbommarna PSENopt II

Standardljusridå typ 3, handskydd

Standardljusridån PSENopt II typ 3 är lämpligt för handskydd enligt EN/IEC 61496-1.
Standardljusgaller typ 3, fingerskydd

Standardljusgaller typ 3, fingerskydd

Standardljusgallret PSENopt II typ 3 är lämpligt för handskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Standardljusridå typ 4, fingerskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, handskydd

Standardljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Tillbehör PSENopt II

Perfekt anpassat till ljusbommarna PSENopt II: kompatibla tillbehör som kan monteras snabbt och enkelt.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk