Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ljusbommarna PSENopt

Ljusgaller för fingerskydd, handskydd och kroppsskydd

Ljusbommarna PSENopt

Ljusbommarna PSENopt, som även kallas ljusridåer, kan användas inom alla industriområden där ett barriärfritt säkerhetskoncept ska genomföras. Eftersom ljusgallren är kompakta och enkla att montera kan du arbeta ergonomiskt. Det kan du t.ex. göra vid cykliska användaringrepp som inläggningsarbeten eller till- eller bortförsel av material.

Du kan välja mellan ljusbommar av typ 2/typ 4 enligt EN/IEC 61496-1/-2, varianter för finger-, hand- och kroppsskydd, i längder från 15 till 180 cm. Förutom standardljusgaller erbjuder alla ljusbommar av modellen Advanced utvidgade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. De smala ljusbommarna PSENopt slim kan användas för tillämpningar där det är ont om plats.

Tillbehören omfattar vinklingsspeglar, skyddspelare för stöt-, kollisions- och vibrationsskydd, skyddskapslingar IP6K9K och provstavar.

Hög produktivitet med ljusbommarna PSENopt

 • skyddsfält och detektionsförmåga kan ställas in för att passa processen
 • högre produktivitet tack vare reducerade åtkomsttider
 • snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
 • användarvänlig diagnos med inbyggda LED-lampor för att minska stilleståndstider
 • omfattande utbud och tillbehör som kan kombineras optimalt med den säkra styrtekniken från Pilz

För alla områden – ytterligare fördelar med ljusbommarna PSENopt Advanced

Ljusbommarna PSENopt Advanced
 • enkel konfigurering och idrifttagning med PSENopt Configurator
 • tre funktioner – muting, blanking och kaskadkoppling – i ett ljusgaller
 • mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
 • flexibel märkning med kodning

Små ljusbommar, stor säkerhet – ytterligare fördelar med ljusgallren PSENopt slim

 • smal konstruktion som är plats- och kostnadsbesparande
 • mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
 • effektivt skydd mot intrång uppifrån eller bakifrån med kaskadkopplingsfunktionen

Egenskaper hos ljusbommarna PSENopt

Egenskaper hos ljusgallren PSENopt och PSENopt Advanced
 • överensstämmer med och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1/-2
 • Säkerhet för finger-, hand-, kropps- och tillträdesskydd
 • Kan användas i tillämpningar upp till PL c (typ 2), PL e (typ 4)
 • Integrerade funktioner: Övervakning av återkopplingskretsar, återställning (reset), kvittering, diagnostik (PSENopt), muting och blanking (PSENopt Advanced) samt kaskadkoppling (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
 • Inga zoner lämnas utan täckning (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Ljusbommar för alla användningsområden

Med hjälp av ljusgallren skyddas både medarbetare och tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar skyddar riskområdena. Om en ljusstråle bryts, utlöses genast ett säkert frånkopplingskommando.

Ljusbommen PSENopt uppfyller skyddsklass IP6K9K i skyddskapslingar och kan därmed användas i fuktiga miljöer med höga hygienkrav. Speglarna gör det möjligt att omdirigera ljusgallerstrålarna på ett enkelt sätt, så att ett större skyddsfält kan säkras utan extra ljusgaller. Med skyddspelarna har ljusbommarna även ett skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer.


Muting, blanking och kaskadkoppling med PSENopt Advanced

Låt dig övertygas av mångsidigheten hos ljusgallren PSENopt Advanced! Muting, blanking och/eller kaskadkoppling är möjliga med endast ett ljusgaller. Dessa funktioner ger många möjligheter att bygga in ljusgallren PSENopt i anläggningen på ett optimalt sätt:

 • Muting för att göra åtskillnad mellan människor och material

När material ska transporteras in i eller ut ur ett riskområde, t.ex. vid palletering, är det lämpligt att använda ljusgallrets mutingfunktion. Muting innebär säker, automatisk och tillfällig förbikoppling av en skyddsanordning.

 • Blanking för flexibel och ostörd produktionsprocess

Med blankingfunktionen är enkla maskinkonstruktioner möjliga. Anpassa smidigt din produktionsprocess till olika produktionsmaterial eller ställ om snabbt efter behov!

 • Kaskadkopplingsfunktion för effektivt skydd mot intrång uppifrån eller bakifrån

Säkra angränsande skyddsfält på ett enkelt sätt. En kaskadkoppling möjliggör t.ex. säkring av en maskins fram-, ovan- eller baksida med hjälp av ett enda ljusgallersystem.

Ljusbommar för alla användningsområden

Ljusbommarna PSENopt slim för tillämpningar där det är ont om plats

Ljusbommarna PSENopt slim på stansmaskiner

Med den smala konstruktionen lämpar sig ljusbommarna PSENopt för tillämpningar där det är ont om plats och vid dörrar och portar. Beroende på vad som krävs uppfyller typ 2- och typ-4-ljusgallren kraven på finger- och handskydd. Kaskadkopplingsfunktionen där inga zoner lämnas utan täckning ger effektivt skydd mot intrång uppifrån eller bakifrån. Använd PSENopt tillsammans med t.ex. PNOZmulti eller PNOZsigma så får du en säker och lönsam helhetslösning för din applikation.

Branschanvändning av ljusbommar

Vårt utbud: Ljusgaller med halvledarutgång PSENopt

Säkerhetsljusbommar

Säkerhetsljusbommarna typ 2 och typ 4 används för tillträdessäkring (1 stråle) enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 2, kroppsskydd

Standardljusridån typ 2 kan användas för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 2, handskydd

Standardljusridån typ 2 är lämplig för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, kroppsskydd

Standardljusridåerna används för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, fingerskydd

Standardljusridån typ 4 för fingerskydd uppfyller kraven enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, handskydd

Standardljusridåerna typ 4 för handskydd är lämpliga för användning enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Advanced-ljusridå typ 2, handskydd

Advanced-ljusridåerna typ 2 för handskydd är lämpliga för tillämpningar upp till PL c. Även muting, blanking och kaskadkoppling ingår i ljusridåernas funktioner.

Advanced-ljusridå typ 4, handskydd

Advanced-ljusridåerna typ 4 för handskydd kan användas i tillämpningar upp till PL e. Utvidgade funktioner utgörs av muting, blanking och kaskadkoppling.

Advanced-ljusridå typ 4, fingerskydd

Advanced-ljusridåerna typ 4 för fingerskydd kan användas i tillämpningar upp till PL e. De är även lämpliga för muting, blanking och kaskadkoppling.

Smala ljusridåer typ 2 fingerskydd

De smala ljusridåerna typ 2 för fingerskydd passar tillämpningar upp till PL c där det är ont om plats. En av de utökade funktionerna är kaskaderingsfunktionen utan dödzoner.

Smala ljusridåer typ 4, fingerskydd

De smala ljusridåerna typ 4 för fingerskydd är utformade för tillämpningar upp till PL e. De har en kaskadkopplingsfunktion utan dödzoner.

Smala ljusridåer typ 4 handskydd

De smala ljusridåerna typ 4 för handskydd är lämpliga för tillämpningar upp till PL e där det är ont om plats. En av de utökade funktionerna är kaskadkopplingsfunktionen utan dödzoner.

Tillbehör

Tillbehör till ljusbommarna och ljusridåerna PSENopt

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk