Jämför 0
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ljusbommarna PSENopt

Ljusridåer för fingerskydd, handskydd och kroppsskydd

Ljusbommarna PSENopt

Ljusridåerna PSENopt kan användas inom alla industriområden där ett barriärfritt säkerhetskoncept ska uppfyllas. Tack vare ljusridåernas kompakta konstruktion och enkla montering kan du arbeta ergonomiskt. Detta är fallet t.ex. vid cykliska användaringrepp som inläggningsarbeten eller till- eller bortförsel av material.

Du kan välja mellan ljusridåer av typ 2/typ 4 enligt EN/IEC 61496-1/-2, varianter för finger-, hand- och kroppsskydd, i längder från 15 till 180 cm. Förutom standardljusridåer erbjuder alla ljusbommar av modellen Advanced utvidgade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. De smala ljusridåerna PSENopt slim kan användas för tillämpningar där det är ont om plats.

Tillbehören omfattar vinklingsspeglar, skyddspelare för stöt-, kollisions- och vibrationsskydd, skyddskapslingar IP6K9K och provstavar.

Hög produktivitet med ljusridån PSENopt

 • Skyddsfält och detektionsförmåga kan ställas in för att passa processen
 • Omfattande utbud med provstavar, inriktningsguider och mutinglampor som kan kombineras optimalt med den säkra styrtekningen från Pilz
 • Högre produktivitet tack vare reducerade åtkomsttider
 • Snabb montering, installation och idrifttagning
 • Användarvänlig diagnos med inbyggda LED-lampor för att minska stilleståndstider
 • Ökad säkerhet utan dödzoner (PSENopt Advanced, PSENopt slim)
 • Effektivt skydd mot intrång uppifrån eller bakifrån med kaskadkopplingsfunktionen (PSENopt Advanced, PSENopt slim)
 • Muting, blanking och kaskadkoppling i en ljusridå (PSENopt Advanced)
 • Varianter med smalare konstruktion sparar plats och pengar (PSENopt slim)

Egenskaper hos ljusridåerna PSENopt

Egenskaper hos ljusridåerna PSENopts och PSENopt Advanced
 • överensstämmer med och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1/-2
 • Säkerhet för finger-, hand-, kropps- och tillträdesskydd
 • Kan användas i tillämpningar upp till PL c (typ 2), PL e (typ 4)
 • Integrerade funktioner: återkopplingskrets för övervakning, återställning, kvittering, diagnos (PSENopt) och muting (helt/delvis), blanking, kaskadkoppling (PSENopt Advanced)
 • Inga dödzoner (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Ljusridåer för alla användningsområden

Med hjälp av ljusridåerna skyddas både medarbetare och tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar skyddar riskområdena. Om en ljusstråle bryts, utlöses genast ett säkert frånkopplingskommando.


Muting, blanking och kaskadkoppling med PSENopt Advanced

Låt dig övertygas av mångsidigheten hos ljusridån PSENopt Advanced! Muting, blanking och/eller kaskadkoppling är möjliga med endast en ljusridå. Dessa funktioner ger många möjligheter att bygga in ljusridåerna PSENopt i anläggningen på ett optimalt sätt:

 

 • Muting för att göra åtskillnad mellan människor och material

När material ska transporteras in i eller ut ur ett riskområde, t.ex. vid palletering, är det lämpligt att använda ljusridåns mutingfunktion. Muting innebär säker, automatisk och tillfällig förbikoppling av en skyddsanordning.

 

 • Blanking för flexibel och ostörd produktionsprocess

Med blankingfunktionen är enkla maskinkonstruktioner möjliga. Anpassa smidigt din produktionsprocess till olika produktionsmaterial eller ställ om snabbt efter behov!

 

 • Kaskadkopplingsfunktion för effektivt skydd mot intrång uppifrån eller bakifrån

Säkra angränsande skyddsfält på ett enkelt sätt. En kaskadkoppling möjliggör t.ex. säkring av en maskins fram-, ovan- eller baksida med hjälp av endast ett ljusridåsystem.


PSENopt slim för tillämpningar där det är ont om plats

För tillämpningar där det är ont om plats, och vid dörrar och portar, är ljusridåerna PSENopt lämpliga med sin smala konstruktion. Tack vare kaskadkopplingsfunktionen ger de också ett effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån.

Ljusridåer för alla användningsområden

Branschanvändning av ljusridåer

Branschanvändning av ljusridåer
 • Pressar
 • Förpackning
 • Robotar
 • Transportanläggningar
 • Halvledare
 • Portsystem
 • Elektronikindustrin
 • Läkemedelsindustrin
 • Tillverkning av livsmedel och drycker

Vårt utbud: Ljusridåer med halvledarutgång PSENopt

Säkerhetsljusbommar

Säkerhetsljusbommarna typ 2 och typ 4 används för tillträdessäkring (1 stråle) enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 2, kroppsskydd

Standardljusridån typ 2 kan användas för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 2, handskydd

Standardljusridån typ 2 är lämplig för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, kroppsskydd

Standardljusridåerna används för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, fingerskydd

Standardljusridån typ 4 för fingerskydd uppfyller kraven enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Standardljusridå typ 4, handskydd

Standardljusridåerna typ 4 för handskydd är lämpliga för användning enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Advanced-ljusridå typ 2, handskydd

Advanced-ljusridåerna typ 2 för handskydd är lämpliga för tillämpningar upp till PL c. Även muting, blanking och kaskadkoppling ingår i ljusridåernas funktioner.

Advanced-ljusridå typ 4, handskydd

Advanced-ljusridåerna typ 4 för handskydd kan användas i tillämpningar upp till PL e. Utvidgade funktioner utgörs av muting, blanking och kaskadkoppling.

Advanced-ljusridå typ 4, fingerskydd

Advanced-ljusridåerna typ 4 för fingerskydd kan användas i tillämpningar upp till PL e. De är även lämpliga för muting, blanking och kaskadkoppling.

Tillbehör

Tillbehör till ljusbommarna och ljusridåerna PSENopt

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in