Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ljusstråleskydden PSENopt

Ljusstråleskydd för fingerskydd, handskydd och kroppsskydd

Ljusstråleskydden PSENopt

Ljusstråleskydden PSENopt, som även kallas ljusridåer, kan användas inom alla industriområden där ett barriärfritt säkerhetskoncept ska genomföras. Eftersom ljusstråleskydden är kompakta och enkla att montera kan du arbeta ergonomiskt. Det kan du t.ex. göra vid cykliska användaringrepp som inläggningsarbeten eller till- eller bortförsel av material.

Du kan välja mellan ljusstråleskydd av typ 2/typ 4 enligt EN/IEC 61496-1/-2, varianter för finger-, hand- och kroppsskydd, i längder från 15 till 180 cm. Förutom standardljusstråleskydd erbjuder alla ljusstråleskydd av modellen Advanced utökade funktioner som muting, blanking och kaskadkoppling. De smala ljusstråleskydden PSENopt slim kan användas för tillämpningar där det är ont om plats.

Tillbehören omfattar vinklingsspeglar, skyddspelare för stöt-, kollisions- och vibrationsskydd, skyddskapslingar IP6K9K och provstavar.

Hög produktivitet med ljusstråleskydden PSENopt

 • skyddsfält och detektionsförmåga kan ställas in för att passa processen
 • högre produktivitet tack vare reducerade åtkomsttider
 • snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
 • användarvänlig diagnos med inbyggda LED-lampor för att minska stilleståndstider
 • omfattande utbud och tillbehör som kan kombineras optimalt med den säkra styrtekniken från Pilz

För alla områden – ytterligare fördelar med ljusstråleskydden PSENopt Advanced

Ljusstråleskydden PSENopt Advanced
 • enkel konfigurering och idrifttagning med PSENopt Configurator
 • tre funktioner – muting, blanking och kaskadkoppling – i ett ljusstråleskydd
 • mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
 • flexibel märkning med kodning

Små ljusstråleskydd, stor säkerhet – ytterligare fördelar med ljusstråleskydden PSENopt slim

 • smal konstruktion som är plats- och kostnadsbesparande
 • mer säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
 • effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån med kaskadkopplingsfunktionen

Egenskaper hos ljusstråleskydden PSENopt

Egenskaper hos ljusstråleskydden PSENopt och PSENopt Advanced
 • överensstämmer med och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1/-2
 • Säkerhet för finger-, hand-, kropps- och tillträdesskydd
 • Kan användas i tillämpningar upp till PL c (typ 2), PL e (typ 4)
 • Integrerade funktioner: Övervakning av återkopplingskretsar, återställning (reset), kvittering, diagnostik (PSENopt), muting och blanking (PSENopt Advanced) samt kaskadkoppling (PSENopt Advanced, PSENopt slim))
 • Inga zoner lämnas utan täckning (PSENopt Advanced, PSENopt slim)

Ljusstråleskydd för alla användningsområden

Med hjälp av ljusstråleskydden skyddas både medarbetare och tillverkningsvaror på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt. Ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar skyddar riskområdena. Om en ljusstråle bryts, utlöses genast ett säkert frånkopplingskommando.

Ljusstråleskydden PSENopt uppfyller skyddsklass IP6K9K i skyddskapslingar och kan därmed användas i fuktiga miljöer med höga hygienkrav. Speglarna gör det möjligt att omdirigera ljudstråleskydden på ett enkelt sätt, så att ett större skyddsfält kan säkras utan extra ljusstråleskydd. Med skyddspelarna har ljusstråleskydden även ett skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer.


Muting, blanking och kaskadkoppling med PSENopt Advanced

Låt dig övertygas av mångsidigheten hos ljusstråleskydden PSENopt Advanced! Muting, blanking och/eller kaskadkoppling är möjliga med endast ett ljusstråleskydd. Dessa funktioner ger många möjligheter att bygga in ljusstråleskydden PSENopt i anläggningen på ett optimalt sätt:

 • Muting för att göra åtskillnad mellan människor och material

När material ska transporteras in i eller ut ur ett riskområde, t.ex. vid palletering, är det lämpligt att använda ljusstråleskydd med mutingfunktion. Muting innebär säker, automatisk och tillfällig förbikoppling av en skyddsanordning.

 • Blanking för flexibel och ostörd produktionsprocess

Med blankingfunktionen kan ljusstråleskydden användas för enkla maskinkonstruktioner. Anpassa smidigt din produktionsprocess till olika produktionsmaterial eller ställ om snabbt efter behov!

 • Kaskadkopplingsfunktion för effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån

Säkra angränsande skyddsfält på ett enkelt sätt. En kaskadkoppling möjliggör t.ex. säkring av en maskins fram-, ovan- och baksida med hjälp av ett enda ljusstråleskyddssystem.

Ljusstråleskydd för alla användningsområden

Ljusstråleskydden PSENopt slim för tillämpningar där det är ont om plats

Ljusstråleskydden PSENopt slim på stansmaskiner

Med den smala konstruktionen lämpar sig ljusstråleskydden PSENopt slim för tillämpningar där det är ont om plats och vid dörrar och portar. Beroende på vad som krävs uppfyller typ 2- och typ 4-ljusstråleskydden kraven på finger- och handskydd. Kaskadkopplingsfunktionen där inga zoner lämnas utan täckning ger effektivt skydd mot intrång uppifrån och bakifrån. Använd PSENopt tillsammans med t.ex. PNOZmulti eller PNOZsigma så får du en säker och lönsam helhetslösning för din applikation.

Branschanvändning av ljusstråleskydd

Vårt produktsortiment: Ljusstråleskydd med halvledarutgång PSENopt

Säkerhetsljusstråleskydd

Säkerhetsljusstråleskydd typ 2 och typ 4 används för tillträdessäkring (1 stråle) enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Grundljusridå typ 2, kroppsskydd

Grundljusridån typ 2 kan användas för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Grundljusridå typ 2, handskydd

Grundljusridån typ 2 är lämplig för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Grundljusridå typ 4, kroppsskydd

Grundljusridåerna används för kroppsskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Grundljusridå typ 4, fingerskydd

Grundljusridån typ 4 för fingerskydd uppfyller kraven enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Grundljusridå typ 4, handskydd

Grundljusridåerna typ 4 för handskydd är lämpliga för användning enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Advanced-ljusridå typ 2, handskydd

Advanced-ljusridåerna typ 2 för handskydd är lämpliga för tillämpningar upp till PL c. Även muting, blanking och kaskadkoppling ingår i ljusridåernas funktioner.

Advanced-ljusridå typ 4, handskydd

Advanced-ljusridåerna typ 4 för handskydd kan användas i tillämpningar upp till PL e. Utvidgade funktioner utgörs av muting, blanking och kaskadkoppling.

Advanced-ljusridå typ 4, fingerskydd

Advanced-ljusridåerna typ 4 för fingerskydd kan användas i tillämpningar upp till PL e. De är även lämpliga för muting, blanking och kaskadkoppling.

Smala ljusridåer typ 2 fingerskydd

De smala ljusridåerna typ 2 för fingerskydd passar tillämpningar upp till PL c där det är ont om plats. En av de utökade funktionerna är kaskaderingsfunktionen utan dödzoner.

Smala ljusridåer typ 4, fingerskydd

De smala ljusridåerna typ 4 för fingerskydd är utformade för tillämpningar upp till PL e. De har en kaskadkopplingsfunktion som ser till att inga zoner lämnas utan täckning.

Smala ljusridåer typ 4 handskydd

De smala ljusridåerna typ 4 för handskydd är lämpliga för tillämpningar upp till PL e där det är ont om plats. En av de utökade funktionerna är kaskadkopplingsfunktionen som ser till att inga zoner lämnas utan täckning.

Tillbehör

Tillbehör till ljusstråleskydden och ljusridåerna PSENopt

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk