Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Safety Calculator PAScal

Beräkningsverktyg för verifiering av funktionssäkerheten

Safety Calculator PAScal beräknar vilken PL (Performance Level) och SIL (Safety Integrity Level) säkerhetsfunktionerna kan uppnå i maskiner och anläggningar, utifrån de komponenter som används. Resultatet verifieras med den erforderliga PL enligt EN ISO 13849 resp. SIL enligt EN/IEC 62061. Verktyget visar om några åtgärder behöver vidtas. Se hur komplexa uppgifter PAScal klarar av i vår underhållande animering!

Kostnadsfri nedladdning och kontakt

Den licensfria PAScal-programvaran kan laddas ner kostnadsfritt. Vid behov kan du skaffa en licensnyckel för att använda den fullständiga versionen med många fler funktioner.

Vår internationella telefonjour för frågor om PAScal når du på: +49 711 3409-444 eller support@pilz.com.

Dra nytta av fördelarna med beräkningsverktyget PAScal!

 • Beräkna säkerhetsfunktioner enligt EN 13849-1
 • Tillförlitlig och överskådlig hantering av stora projekt
 • Distribuerad projektadministration i företagets nät gör samarbetet i teamet smidigt
 • Lätt att hitta komponenter med hjälp av sökfunktionen
 • Automatisk uppdatering av projektet vid ändringar i biblioteket
 • Rapporter och användning på sex olika språk
 • Beräkningar certifierade av TÜV Süd
 • Tillförlitliga data (PAScal körs i det egna systemet)
 • Produktoberoende tack vare import och export till och från tillverkarbiblioteken (VDMA 66413, Sistema, Excel, PAScal-format osv.)
Dra nytta av fördelarna med beräkningsverktyget PAScal!

Topprestanda med många funktioner

Topprestanda med många funktioner
 • PAScal har stöd för biblioteksformatet VDMA 66413.
 • Data visas på ett enhetligt sätt oavsett tillverkare
 • Med Editor kan du skapa egna komponentbibliotek och exportera till andra format, som t.ex. biblioteksformatet VDMA 66413

Tillämpningar

Steg 1 – upprätta ett projekt enligt EN ISO 13849-1

I det första steget registrerar du allmänna data för ditt projekt eller din maskin. Det kan antingen göras enligt en fastställd arbetsprocess eller direkt i projektadministrationen. Versionen kan följas automatiskt med hjälp av det aktuella datumet eller med ett valfritt tilldelat versionsnummer.

Lägga upp projekt enligt EN ISO 13849-1

Steg 2 – upprätta säkerhetsfunktioner enligt EN ISO 13849-1

Sedan upprättar du steg för steg de tillhörande säkerhetsfunktionerna för alla risker. Namnge säkerhetsfunktionerna och beskriv deras funktion. Den erforderliga PLr (enligt EN ISO 13849) kan du antingen ange direkt eller fastställa med hjälp av riskdiagrammen.

Upprätta säkerhetsfunktioner enligt EN ISO 13849-1

Steg 3 – modellera säkerhetsfunktionerna enligt EN ISO 13849-1

Nästa steg är att modellera de enskilda säkerhetsfunktionerna utifrån de befintliga kopplingsschemana. Tack vare de omfattande biblioteken behöver du bara i undantagsfall registrera komponenter själv. De kan enkelt läggas till genom att dras från biblioteken och släppas i editorfönstret.

Sökfunktioner för olika komponenter

Ju fler bibliotek och komponenter det finns desto svårare blir det att identifiera de rätta komponenterna enligt EN ISO 13849. Därför finns det en sökfunktion. Valet mellan de olika versionerna eller användningssätten för en enhet behöver inte göras förrän efter det grundläggande enhetsvalet. Du kan när som helst lägga till ytterligare dokument, bilder, kopplingsscheman och dylikt för att styrka bedömningen.

Är komponenterna sådana produkter där slitaget beror på antalet kopplingscykler? Då hjälper ett integrerat omräkningsverktyg dig att fastställa dessa värden utifrån uppgifter som vanligtvis är tillgängliga. Safety Calculator anger vilka data som behövs för den aktuella enheten eller strukturen.

Givetvis bedömer verktyget även CCF (Common Cause Failure, sv. fel med gemensam orsak). Frågekatalogen enligt EN ISO 13849-1 fungerar som en checklista för att kommentera posterna.

Med hjälp av varningsmeddelanden vid de kritiska elementen ser man direkt att den erforderliga säkerhetsnivån PLr ännu inte har nåtts. På I SRP/CS-resultatfliken kan du dessutom se det aktuella tillståndet för bedömningen av alla säkerhetsfunktioner enligt EN ISO 13849- 1 respektive 62061 under hela modelleringen.

Modellera säkerhetsfunktionerna enligt EN ISO 13849-1
Sökfunktioner för olika komponenter
Frågekatalog enligt EN ISO 13849-1 som kontrollista

Steg 4 – avslutande bedömning och rapport enligt EN ISO 13849-1

Den avslutande rapporten innehåller all nödvändig information som ska arkiveras. Dess omfattning, utseende och språk kan anpassas efter behoven.

Mycket kan återanvändas i nästa projekt eftersom det är sällan allt görs om från början. Därför är det busenkelt att fastställa säkerhetsnivån enligt EN ISO 13849-1!

Avslutande bedömning och rapport enligt EN ISO 13849-1

Vårt produktsortiment: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal – licenser

Välj vilken licens för Safety Calculator PAScal som passar dina behov.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk