Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Full tillgång till Runtime-miljön med PASvisu-licenser

Olika paket med variabler kan beställas för Runtime-miljön i PASvisu. Variablerna finns för tredjepartsdatorer och PMI-operatörspanelen från Pilz. Om du använder PMI-operatörspanelen får du ett kostnadsfritt baspaket med 500 variabler.

Anslutningar från den lokala klienten PASvisu Viewer eller från fjärrklienten (webbläsaren) till PASvisu Server dras av från det använda antalet. Även för detta måste man köpa motsvarande licens. Licensen för den första anslutningen är alltid kostnadsfri.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in