Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

SCADA-visualisering

Visualisering av dina maskiner och anläggningar

Visualisering av dina maskiner och anläggningar

Styr och övervaka din maskin eller anläggning på hög nivå!

SCADA-programvarupaketet finns för operatörspanelerna PMIopen och PMIcontrol och är en branschoberoende lösning för komplexa visualiseringsuppgifter.

Hantera maskinerna snabbt, enkelt och bekvämt
Steget till det fullvärdiga SCADA-systemet tar du utan dataförlust eftersom alla projekterade data överförs. Använd Zenon Operator Dev 1024 (för projektering) och Zenon Operator RT PMI (runtime). Verktygen kan du ladda ner från oss.

Fördelar

 • Enkel och snabb projektering tack vare många funktioner och inbyggd hjälp
 • Lätt för användaren att lära sig tack vare de tydliga anvisningarna
 • Snabb felsökning tack vare god läsbarhet, akustiskt stöd och enkla symboler
SCADA-visualisering

SCADA-visualiseringens egenskaper

SCADA-visualiseringens egenskaper
 • Flerspråkig editor och runtime
 • Symbolbibliotek
 • Symbolisk adressering
 • Simulering på datorn
 • Receptadministration
 • Larmhantering och kronologisk händelselista
 • Lösenordsskydd
 • Språkbyte online

Urval av funktioner för projektering och idrifttagning

Språkbyte online: Sänk installationskostnaderna! Som serieanvändare kan du skapa flerspråkiga projekt direkt. Då går det enkelt att byta språk även under pågående drift. Dessutom kan texter på främmande språk (t.ex. textlängd) kontrolleras redan under projekteringen. UNICODE stöds.

Lösenordsskydd: Med hjälp av PMI-verktyget kan egna, fritt definierbara åtkomstbehörigheter ställas in för varje användare. Med den flexibla lösenordshierarkin kan du entydigt definiera åtkomstbehörigheten och fastställa processer.Objektbibliotek: Snabb och effektiv projektering med hjälp av objektbibliotek för statiska och dynamiska element hjälper dig att spara både tid och pengar. Det räcker med ett par klick!

Offlinesimulering: Alla funktioner kan testas redan i förväg med hjälp av simulering. Så kan du sänka kostnaderna för projektering och idrifttagning.

Anslutning till flera PLC: Med PMI-verktyget kan PMI-operatörspanelen anslutas till flera styrningar. Det finns drivrutiner för alla vanliga PLC-tillverkare. Till exempel kan PMI-operatörspanelerna anslutas via Modbus (TCP). Dessutom finns det drivrutiner för att ansluta till Siemens eller Allen Bradley.

Urval av funktioner för projektering och idrifttagning

Vårt produktsortiment: Programvaran PMI

zenon

zenon –visualiseringsprogramvaran för projektering och idrifttagning av maskiner och anläggningar. Här hittar du editorn och tillhörande licens.

zenon-licenser

Här finns runtime för Windows CE och datorprojekt med upp till 1 024 taggar inklusive licens.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk