Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Med hjälp av tre olika varianter av PES – manöverfält för sensorteknik kan du lära dig hur du använder olika säkerhetsfunktioner för att säkra en farlig rörelse. Hela tiden enligt föreskrifterna i maskindirektivet 2006/42/EG.

Manöverfält för sensorteknik I består av nödstoppsanordning, tvåhandsdon (PITjog, för att skydda personer som övervakar processer i riskområden med öppen skyddsdörr) och kodade säkerhetsbrytare för skyddsgrindövervakning.

Manöverfält för sensorteknik II består av nödstoppsanordning, aktiveringsbrytare med tre steg (PITenable som manuellt manöverdon vid arbeten i riskområden) och kodade säkerhetsbrytare för skyddsgrindövervakning.

Manöverfält för sensorteknik III består av nödstoppsanordning, aktiveringsbrytare med tre steg (PITenable som manuellt manöverdon vid arbeten i riskområden) och kodade säkerhetsbrytare för skyddsgrindsövervakning.

För att använda de här manöverfälten behövs 25 anslutningskablar. Du kan skaffa kablarna som tillbehör från oss. Strömförsörjningen till de här modulerna sker via anslutningen till en Logik-modul.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PES sensor board enable en

board labelling: English; accompanying documents: English and German

Passar därtill... Jämför Nedladdning

PES sensor board enable-motor en

board labelling: English; accompanying documents: English and German

Passar därtill... Jämför Nedladdning

PES sensor board js en

board labelling: English; accompanying documents: English and German

Passar därtill... Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk