Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PES – manöverfält för sensorteknik

Utbildningssystem för professionellt undervisningsstöd: De viktigaste funktionerna i sensortekniken

Manöverfält för sensorteknik

PES – manöverfält för sensorteknik är en del av det flermodulära Pilz Education Systems PES. Det modulära utbildningssystemet består av moderna, industriella komponenter för praktisk undervisning.

PES simulerar en maskins eller anläggnings funktioner i studiesyfte. Det består av olika säkerhets- och automationsfunktioner på ett överskådligt manöverfält.

Optimalt hjälpmedel för utbildning inom säker automation

Här hittar du all information om vårt utbildningssystem, dess funktioner och tillgängliga varianter.

Pilz Education Systems PES

Modulära utbildnings- och studiesystem

Med manöverfältet för sensorteknik lär du dig hur du säkrar en farlig rörelse

Manöverfält för sensorteknik

Manöverfältet för sensorteknik illustrerar en farlig rörelse och visar hur tre olika säkerhetsfunktioner med funktionell säkerhet kan utformas.

Allt detta innehåller manöverfälten: Maskiner och anläggningar måste enligt maskindirektivet 2006/42/EG vara försedda med en nödstoppsanordning för att faror i nödsituationer ska kunna avvärjas eller förhindras. Detta visas i form av nödstoppsknappen PITestop. För att kunna övervaka processer i riskområden när skyddsgrinden är öppen används ett tvåhandsdon eller en aktiveringsbrytare. Den kodade säkerhetsbrytaren PSENcode övertar funktionen hos skyddsgrindsövervakningen. Du kan slå av och på den farliga rörelsen med en belyst tryckknapp.

Välj bland tre varianter av manöverfältet för sensorteknik

Manöverfält för sensorteknik I: Utbildningsmodul med nödstoppsanordning, tvåhandsdon (PITjog, för att skydda personer som övervakar processer i riskområden med öppen skyddsgrind) och kodade säkerhetsbrytare för övervakning av skyddsdörrar.

Manöverfält för sensorteknik II: Utbildningsmodul med nödstoppsanordning, aktiveringsbrytare med tre steg (PITenable som manuellt manöverdon vid arbeten i riskområden) och kodade säkerhetsbrytare för skyddsgrindsövervakning.

Manöverfält för sensorteknik III: Utbildningsmodul med nödstoppsanordning, aktiveringsbrytare med tre steg (PITenable som manuellt manöverdon vid arbeten i riskområden) och kodade säkerhetsbrytare för skyddsgrindsövervakning. Vid driftsättet inställningsdrift simuleras en säker, reducerad hastighet. Två initiatorer övervakar en motors vändskiva.

Inlärningsmål för PES – manöverfält för sensorteknik

  • Lär dig hur du använder maskindirektivet 2006/42/EG samt riskbedömning av en maskin eller anläggning
  • Säkring av farliga rörelser
  • Utformning av olika säkerhetsfunktioner med funktionell säkerhet
  • Användning av tvåhandsdon vid olika driftsätt
  • Användning av en aktiveringsbrytare vid arbeten i riskområden
  • Användning av belysta knappar
  • Struktur för en styrströmskrets
  • Genomförande av en funktionskontroll

Vårt produktutbud: PES – manöverfält för sensorteknik

Manöverfält för sensorteknik

Utbildningsmoduler med nödstoppsanordning, tvåhandsdon, aktiveringsbrytare och kodade säkerhetsbrytare för skyddsgrindsövervakning.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk