Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Aktiveringsbrytaren PITenable

Aktiveringsbrytaren PITenable är ett handstyrt manöverdon. Den används vid arbeten i maskiners och anläggningars riskområden, när skyddsanordningens funktion måste stängas av (t.ex. vid inställning eller underhåll).

Produktnr. beskrivning
401110

3-step enabling switch, 5 m connection cable and M12 angled connector.

401111

3-step enabling switch, 5 m connection cable and open cable end (6-pole).

401112

3-step enabling switch, 5 m coiled connection cable and open cable ends (6-pole).

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in