Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Aktiveringsbrytaren PITenable

Aktiveringsbrytaren PITenable är ett handstyrt manöverdon. Den används vid arbeten i maskiners och anläggningars riskområden, när skyddsanordningens funktion måste stängas av (t.ex. vid inställning eller underhåll).

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in