Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Driftsättsväljaren PITmode – tekniska egenskaper

Driftsättsväljaren PITmode kan som tillval fås med normativa piktogram för verktygsmaskiner. Det finns olika transpondernycklar beroende på antalet önskade tillträdesbehörigheter.

Produktnr. beskrivning
402213

Transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.

402211

Transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.

402212

Transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM2.

402215

Transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1 & 2 & 3 & 4 & service mode.

402214

Transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.

402301

Connector set for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Consisting of 1 x 8-pin and 1 x 10-pin. female connector strip in spring force version.

402220

Electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

402302

Connector set for electronic operating mode selector switch PIT m3.2p. Consisting of 1 x 5-pin and 1 x 13-pin. female connector strip spring force version. Cable outlet straight.

402240

Electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 3 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

402231

Electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons. Keys with digits and pictograms for machine tools.

402303

Connector set for electronic operating mode selector switch PIT m3.2p. Consisting of 1 x 5-pin and 1 x 13-pin. female connector strip of screw type. Cable outlet 90° angled.

402230

Electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 5 operating modes via a non-contact key and selection of buttons.

402305

Connector set for electronic operating mode selector switch PIT m3.2p. Consisting of 1 x 5-pin and 1 x 13-pin. female connector strip of screw type. Cable outlet straight.

402241

Electronic selector switch for control panel installation and for safe selection of 3 operating modes via a non-contact key and selection of buttons. Keys with digits and pictograms for machine tools.

402299

Starter Set consisting of: 402231 - PIT m3.2p machine tools pictogram, 402211 - PIT m3p key mode 1, 402212 - PIT m3p key mode 2, 402213 - PIT m3p key mode 3, 402214 - PIT m3p key mode 4, 402215 - PIT m3p key service, 402302 - PIT m3.2p terminal set spring load, and screwdriver

402281

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1

402284

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1/2/3/4

402292

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1/2

402291

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1

402282

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1/2

402283

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1/2/3

402295

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1/2/3/4/service

402293

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1/2/3

402294

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: Plastic actuator with zinc diecast metal frame, chrome-plated; Qualification modes 1/2/3/4

402285

Transponder key for electronic mode switch PIT m3.xp; Material: plastic actuator; Qualification modes 1/2/3/4/service

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in