Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

System för driftsättsval och åtkomstbehörighet PITmode

Safety- och Security-funktioner i ett system

Systemet för driftsättsval och hantering av åtkomstbehörighet PITmode förenar Safety- och Security-funktioner i ett system. Enheterna ger funktionssäkert driftsättsval samt hantering av åtkomstbehörighet till maskiner och anläggningar.

PITmode-enheter kan användas i maskiner och anläggningar där man måste växla mellan olika styrprocesser och driftsätt. Med hjälp av kodade RFID-transpondernycklar kan varje medarbetare tilldelas anpassad maskinfrigöring och behörighet utifrån sin kompetens. Den säkra utvärderingsenheten (Safe Evaluation Unit) känner av det angivna driftsättet, t.ex. automatisk drift, manuellt ingripande under begränsade förutsättningar, eller servicedrift, utvärderar det och växlar mellan olika driftsätt. På så sätt undviker du felmanövrering och manipulation och skyddar både människa och maskin.

PIT Transponder Manager: effektiv administration av PITreader-transpondernycklar och -användardata

Slipp krävande hantering med manuellt skapade listor som riskerar att bli fel: hantera PITreader-transpondernycklar och deras användardata snabbt och enkelt i den nya PIT Transponder Manager!

Tack vare det grafiska gränssnittet i PIT Transponder Manager kan du på några få steg skriva in individuella användarbehörigheter på en PITreader-nyckel. Välj om du vill skapa enskilda användare eller om du vill integrera dem med importfunktionen. Koppla ihop PITreader med PIT Transponder Manager och dra nytta av möjligheten att läsa in information direkt i den integrerade databasen – detta sparar tid och förhindrar att fel uppstår. Du kan arbeta ännu mer produktivt med förkonfigurerade mallar genom att programmera kompletta behörighetsuppsättningar med ett enda klick. Med hjälp av blockeringslistor kan du vid behov spärra användare eller borttappade PITreader-nycklar.

Nu kan du ladda ned PIT Transponder Manager!

PIT Transponder Manager

Hitta rätt lösning för dina krav!

Åtkomstbehörighet

System för åtkomstbehörighet

Säkert driftsättsval och åtkomstbehörighet

Säkra system för driftsättsval och åtkomstbehörighet

Safety & Industrial Security-lösningar

Användningsexemplen i följande video åskådliggör vilka Safety & Industrial Security-lösningar som kan utformas för dina maskiner och anläggningar med PITmode fusion och PITreader.

Översikt över PITmode-modeller

PITmode fusion – det modulära systemet för driftsättsval

PITmode fusion är den modulära varianten av driftsättsväljarsystemet. Det består av avläsarenheten PITreader med RFID-teknik och en separat utvärderingsenhet (Safe Evaluation Unit – SEU). Transpondernycklarna läses in och sparas i PITreader. Den säkra utvärderingsenheten (Safe Evaluation Unit) utvärderar det valda driftsättet och ställer om funktionssäkert mellan upp till fem driftsätt. PITmode fusion ger även en säker hantering av åtkomstbehörighet. Eftersom komponenterna skiljs åt kan PITmode fusion integreras och kombineras flexibelt med befintliga operatörspaneler och knappar.

Driftsättsväljarsystem PITmode fusion
Systemet PITreader för åtkomstbehörighet

PITreader – hantering av åtkomstbehörighet

Med PITreader kan du genomföra uppgifter för åtkomstbehörighet till maskiner och anläggningar. Möjligheterna sträcker sig från enkelt godkännande till autentisering av specifika maskinfunktioner eller komplexa hierarkiska behörighetsmatriser. Transpondernycklarna finns tillgängliga i fritt skrivbara varianter eller med fasta sparade behörigheter. För att skydda mot manipulation kan RFID-nycklarna kodas med företagsspecifikt programmerade PITreader-enheter. PITreader kan användas flexibelt som en egen enhet eller tillsammans med en styrning från Pilz.

PITmode flex och PITmode flex visu – driftsättsval med PITreader och Pilz-styrning

Tillsammans med ministyrningen PNOZmulti 2 eller automationssystemet PSS 4000 kan PITreader förutom att hantera åtkomstbehörigheter även ge ett funktionssäkert driftsättsval. Pilz-styrningar innehåller nämligen redan den säkra utvärderingsenheten för avläsning av valt driftsätt som funktionsblock. Valet av driftsätt sker via knapptryck (PITmode flex) eller pekskärm på en PMI-panel (PITmode flex visu).

PITreader och PNOZmulti 2: den optimala kombinationen för hantering av åtkomstbehörigheter och säkert driftsättsval

PITmode – den kompakta allt-i-ett-enheten

Med den kompakta enheten PITmode integreras knapparna för driftval och Safe Evaluation Unit i en enda enhet. Visningen av driftsätt och behörighet sker säkert med lysdioder. Nycklarnas individuella kodning förhindrar manipulation. Driftsättsväljaren finns även tillgänglig med piktogram till verktygsmaskiner för internationell användning.

PITmode driftsättsval

Fördelar med systemet PITmode för driftsättsval och hantering av åtkomstbehörighet

  • Funktionssäker växling mellan driftsätt via självövervakning upp till PL d
  • Hantering av åtkomstbehörighet
  • Högt manipulationsskydd tack vare företagsspecifik kodning
  • Integrerad webbserver för konfigurering av PITreader och transpondernycklar
  • Avläsning/skrivning och datalagring på nyckeln
  • Inlärning av transpondernycklar på PITreader med hjälp av kodning
  • Spärrning/låsning av dataområden på nyckeln
  • Förinstallerad gruppbaserat behörighetshantering
  • Integrerad användarhantering
  • Lysdiodring i flera färger för användarinformation

Vårt produktutbud: Driftsättsväljaren PITmode

Driftsättsväljaren PITmode

Med driftsättsväljaren PITmode kan du byta driftsätt och reglera tillträdesbehörigheter på ett säkert sätt – allt i en enhet.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk