Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

System för driftsättsval och tillträdesbehörighet PITmode

Safety- och Security-funktioner i ett system

Systemet för driftsättsval och hantering av tillträdesbehörighet PITmode förenar Safety- och Security-funktioner i ett system. Enheterna ger funktionssäkert driftsättsval samt hantering av tillträdesbehörighet till maskiner och anläggningar.

PITmode-enheter kan användas i maskiner och anläggningar där man måste växla mellan olika styrprocesser och driftsätt. Med hjälp av kodade RFID-transpondernycklar kan varje medarbetare tilldelas anpassad maskinfrigöring och behörighet utifrån sin kompetens. Den säkra utvärderingsenheten (Safe Evaluation Unit) känner av det angivna driftsättet, t.ex. automatisk drift, manuellt ingripande under begränsade förutsättningar, eller servicedrift, utvärderar det och växlar mellan olika driftsätt. På så sätt undviker du felmanövrering och manipulation och skyddar både människa och maskin.

Översikt över PITmode-modeller

PITmode fusion – det modulära systemet för driftsättval

PITmode fusion är den modulära varianten av driftsättsväljarsystemet. Det består av avläsarenheten PITreader med RFID-teknik och en separat utvärderingsenhet (Safe Evaluation Unit – SEU). Transpondernycklarna läses in och sparas i PITreader. Den säkra utvärderingsenheten (Safe Evaluation Unit) utvärderar det valda driftsättet och ställer om funktionssäkert mellan upp till fem driftsätt. PITmode fusion ger även en säker hantering av tillträdesbehörighet. Eftersom komponenterna skiljs åt kan PITmode fusion integreras och kombineras flexibelt med befintliga operatörspaneler och knappar.

Driftsättsväljarsystem PITmode fusion
Systemet PITreader för tillträdesbehörighet

PITreader – hantering av tillträdesbehörighet

Med PITreader kan du genomföra uppgifter för tillträdesbehörighet till maskiner och anläggningar. Möjligheterna sträcker sig från enkel frigöring till autentisering för specifika maskinfunktioner eller en komplex hierarkisk behörighetsmatris. PITreader med RFID-teknik kan användas som en egen enhet eller tillsammans med en styrning från Pilz. Transpondernycklarna finns tillgängliga i fritt skrivbara varianter eller med fasta sparade behörigheter. För att skydda mot manipulation kan RFID-nycklarna kodas med företagsspecifikt programmerade PITreader-enheter.

PITmode – den kompakta allt-i-ett-enheten

Med den kompakta enheten PITmode integreras knapparna för driftval och Safe Evaluation Unit i en enda enhet. Visningen av driftsätt och behörighet sker säkert med lysdioder. Nycklarnas individuella kodning förhindrar manipulation. Driftsättsväljaren finns även tillgänglig med piktogram för verktygsmaskiner för internationell användning.

PITmode driftsättsval

Fördelar med systemet PITmode för driftsättsval och hantering av tillträdesbehörighet

  • Funktionssäker växling mellan driftsätt via självövervakning upp till PL d
  • Hantering av tillträdesbehörighet
  • Högt manipulationsskydd tack vare företagsspecifik kodning
  • Integrerad webbserver för konfigurering av PITreader och transpondernycklar
  • Avläsning/skrivning och datalagring på nyckeln
  • Inlärning av transpondernycklar på PITreader med hjälp av kodning
  • Spärrning/låsning av dataområden på nyckeln
  • Förinstallerad gruppbaserat behörighetshantering
  • Integrerad användarhantering
  • Lysdiodring i flera färger för användarinformation

Vårt produktutbud: Driftsättsväljaren PITmode

Driftsättsväljaren PITmode

Med driftsättsväljaren PITmode kan du byta driftsätt och reglera tillträdesbehörigheter på ett säkert sätt – allt i en enhet.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk