Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Tillbehör till nödstoppsknappen PITestop – tekniska egenskaper

Tillbehören till nödstoppsknappen PITestop omfattar allt från monteringskapsling och kontaktblockshållare till brickor med nödstoppssymbolen på.

Produktnr. beskrivning
400200

Surface mount housing IP65 protection class II, cable gland 2 x M16.

400330

Bracket for containing 3 contact blocks.

400340

Bracket for containing 5 contact blocks.

400334

Backplate with external diameter 75 mm with E-STOP matching all pushbuttons except PIT es2 and PIT es5 - not suitable for the PIT es box and the slimline surface mount box.

400335

Backplate with E-STOP icon in English, French and German matching all the pushbuttons except PIT es2 and PIT es5 - not suitable for PIT es box and the slimline surface mount box.

400331

Bracket for containing 3 contact blocks with spring-loaded terminals.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in