Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

SecurityBridge

Med SecurityBridge är du på den säkra sidan!

SecurityBridge skyddar Pilz-styrningarna från manipulation

Med SecurityBridge erbjuder vi en produkt för området Industrial Security. SecurityBridge skyddar de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 mot manipulation genom obehörig åtkomst. Så kan du säkra mot spionage och manipulation samt garantera medarbetarnas säkerhet och maskinernas tillgänglighet!

Skydda också den virtuella åtkomsten till era maskiner!

Fysiska åtkomst till maskiner är tydligt definierad i maskindirektivet. Med exempelvis ett dörrlås kan en människa inte röra sig i riskområdet förrän maskinen har försatts i säkert läge. Med brandväggen SecurityBridge säkerställs det att manövreringen på plats inte kan störas av obehörig åtkomst via nätverket, och att endast behöriga personer har åtkomst till anläggningen via nätverket. Som brandvägg övervakar den kommunikationen med styrningen och kontrollerar dataflödet. Via SecurityBridge kan du dessutom lägga in användarbehörigheter som anger vilka medarbetare som ska ha åtkomst till vilka data.

Om till exempel en skyddsgrind är öppen förhindrar SecurityBridge åtkomst till anläggningen via nätverket. Så kombinerar SecurityBridge fördelarna med en brandvägg med den breda kunskap som finns om produkten som ska skyddas. Därmed har anläggningens IT-system ett omfattande skydd.

Mer om temat Safety & Security

Brandväggen SecurityBridge

SecurityBridge vinner GIT Security Award 2019

GIT Security Award

Applikationen brandväggen SecurityBridge kom 3:a på GIT SECURITY Award. Priset delades ut 27 november 2018 på SPS IPC Drives i Nürnberg. 

GIT SECURITY AWARD annonseras både nationellt och internationellt. Bland sex olika kategorier fick tre innovativa produkter de flesta rösterna. SecurityBridge deltog i ”Kategori A – Safety och IT-security inom automation, cyber-security”. Den övertygade våra kunder, partner, intressenter och läsarna av tidskriften GIT SECURITY och messtec drives Automation och tävlade mot 14 ytterligare finalister.

Så använder du SecurityBridge

SecurityBridge kan förkopplas till basenheten för PNOZmulti eller PLC-styrningen PSSuniversal PLC. Den fungerar som en VPN-server som används för att bygga upp ett virtuellt privat nätverk (VPN) till en eller flera klientdatorer (konfigurationsdator). Då skyddas anslutningen mellan dator och enhet. Konfigurationsändringar av ett projekt kan endast utföras av användare med rätt behörighet. På så sätt förhindrar du obehörig åtkomst till det skyddade nätverket. Samtidigt skyddas dataöverföringen mellan klientdator och SecurityBridge från avlyssning och manipulation.

Dessutom kontrollerar SecurityBridge processdatatrafiken och övervakar säkerhetssystemets integritet. Förändringar i checksumman kan användas för förändringar i projekten från PNOZmulti och PSS 4000.

SecurityBridge

Snabböversikt över fördelarna:

Fördelar med SecurityBridge
 • Skyddar mot manipulation av data med hjälp av autentiserings- och behörighetshantering
 • Förbättrar anläggningens tillgänglighet eftersom endast nödvändiga data (auktoriserad konfiguration och processdata) överförs
 • Vidarebefordrar processdata med mindre latens
 • Förhindrar otillåtna ändringar av projektet genom övervakning av kontrollsumman (CRC)
 • Förhindrar obehörig åtkomst eftersom efteranslutna enheter placeras i ett skyddat nätverk
 • Konfigurationsändringar av ett projekt kan endast utföras av användare med motsvarande behörighet

Tekniska egenskaper:

 • Webbaserat användargränssnitt för enkel konfiguration, diagnos och underhåll
 • Anslutning till det centrala autentiseringssystemet via RADIUS
 • Kontinuerliga uppdateringar oberoende av styrsystem
 • Integrerade digitala in- och utgångar för att t.ex. aktivera VPN-tunneln
 • VPN-server som bygger upp en VPN-tunnel för säker dataöverföring
 • USB-gränssnitt som används för att säkra och återställa konfigurationen på ett USB-minne
 • LED-skärm för felmeddelanden och diagnos
SecurityBridge

Vårt produktutbud: Industrial Security

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk