Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

I/O-modulerna I/O Net p – tekniska egenskaper

I/O-modulerna I/O Net p är distribuerade ingångsmoduler som övervakar säkerhetsfunktioner direkt på fältet. Kommunikationen med utvärderingsenheten sker via en säker dataanslutning.

Produktnr. beskrivning
773600

Decentralised input module IP67 for PNOZmulti.

773601

Decentralised input module IP67 with supply for PNOZmulti.

773614

PDP67 F 8DI ION with stainless steel connections.

773615

PDP67 F 8DI ION HP VA with additional supply voltage and with stainless steel connections.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in