Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

IP67-moduler

För installation enligt IP67 utan kopplingsskåp

IP67-moduler

Med PDP67-modulerna erbjuder Pilz lösningar för applikationer som kan användas distribuerat och direkt på fältet. Modulerna tål smuts och vatten enligt skyddsklass IP67. De distribuerade modulerna sänker kostnaderna för installation och kabeldragning. Du sparar tid, pengar och plats i kopplingsskåpet.

Eftersom de är inbyggda i smuts- och vattenavvisande IP67-höljen kan PDP67-modulerna användas även vid höga krav på hygien.

Nödvändiga tillbehör inom kablar, kontakter och adaptrar hittar du i området Anslutningsteknik

Enkel installation av IP67-moduler – fördelar

 • den enkla installationen minskar arbetet med planering och konstruktion
 • inget kopplingsskåp behövs
 • modulärt maskinkoncept kan genomföras
 • kan användas upp till skyddsklass IP67
 • en kabel för kommunikation och strömförsörjning

Egenskaper för IP67-modulen

Egenskaper för IP67-modulen
 • diagnostik av de enskilda sensorerna på modulerna
 • endast en kabel för kommunikation och strömförsörjning, Plug and Play via M12-kontaktanslutning
 • med den distribuerade passiva uttagsplinten PDP67 kan du ansluta till alla utvärderingsenheter
 • kan kaskadkopplas med T-junction och Y-junction
 • den distribuerade ingångsmodulen PSS67 är enklare än ett fältbussystem (inget bussavslutningsmotstånd, ingen separat adress)
 • kommunikationen med basmodulen PSS67 sker via en säker dataanslutning
 • enkel konfigurering av ingångsmodulen PP67 med den beprövade PNOZmulti Configurator

Distribuerad och passiv – distribuerad säkerhet

Den passiva uttagsplinten PDP67 F 4 code möjliggör anslutning av upp till fyra sensorer av typen PSENslock eller PSENini. Förutom anslutningsmöjligheterna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti, PNOZmulti Mini och PNOZmulti 2 kan även säkerhetsreläerna PNOZsigma användas.

Den digitala ingångsmodulen PDP67 F 8DI ION överför signalerna från anslutna sensorer som distribuerats på fältet till olika utvärderingsenheter. Det kan exempelvis vara PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini och PNOZmulti. Upp till 64 sensorer kan anslutas.

Distribuerad och passiv – distribuerad säkerhet

Branschanvändning – på alla områden med distribuering

Vårt produktsortiment: IP67-moduler

I/O Net p-moduler

Multi I/O-modulerna är distribuerade ingångsmoduler som övervakar säkerhetsfunktioner direkt på fältet. De kan anslutas till olika utvärderingsenheter, som t.ex. PNOZmulti eller PNOZmulti Mini. Kommunikationen med utvärderingsenheten sker via en säker dataanslutning.

Passiv uttagsplint

Passiva uttagsplintar reducerar kostnaderna för installation och kabeldragning eftersom ingen ytterligare dyr maskinvara krävs. Med M12-anslutningstekniken kan upp till fyra PSENcode anslutas via den passiva uttagsplinten till valfri utvärderingsenhet (t.ex. PNOZ X, PNOZsigma).

Tillbehör till IP67-moduler

Det finns olika tillbehörskomponenter som adaptrar och kablar för sammankoppling och anslutning.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk