Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSS 3000-funktionsblock

Enkel programmering med funktionsblock

PSS 3000 funktionsblock

Över 100 funktionsblock underlättar implementeringen av säkerhetsrelaterade funktioner och/eller standardstyrfunktioner i användarprogramvaran. Du anger bara dina anläggningsspecifika parametrar, vilket minskar programmeringsarbetet. Beroende på användningsområde erbjuder vi funktionsblock för säkerhetsrelaterade applikationer eller för standardstyrfunktioner.

Tänk på att vi på grund av den tekniska utvecklingen stegvis tar bort styrsystemen PSS 3000 ur vårt sortiment. De efterföljs av styrningarna i automationssystemet PSS 4000. De programmeras med programvaruplattformen PAS4000. Den innehåller även ett stort urval funktionsblock!

Programvaruplattform PAS4000

Automationssystemets innovativa programvaruplattform PAS 4000 innehåller alla editorer och gör hanteringen enhetlig. Med programvaran blir det enkelt att konfigurera och programmera dina automationsprojekt.

Vårt utbud: PSS 3000 funktionsblock

Funktionsblock för standardstyrfunktioner

Funktionsblocken kan integreras i befintliga fältbuss- och Ethernet-nätverk med hjälp av tillhörande drivrutiner. Anslutningen kan ske direkt via kommunikationsmoduler eller användargränssnitt.

funktionsblock för säkerhetsinriktade tillämpningar

Funktionsblocken är lämpliga för styrning och övervakning av pressar, tillverkningslinjer , allmänt nödstopp, skyddsgrinds- och ljusridåfunktioner.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk