Jämför 0
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal Tools

konfigureringshjälp för det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal

PSSuniversal Tools

PSSuniversal Assistant används för att välja modul och för att konfigurera det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal. Med hjälp av PSSuniversal Startup Tool kan det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal tas i drift snabbt.

De första kabel- och funktionstesten kan du genomföra redan innan anläggningen eller maskinen har byggts upp. När du tar styrsystemsverktyget och fältbussystemet i drift är hela periferin redan testad och funktionsduglig. Drifttagningar kan alltså ske oberoende och parallellt, vilket minskar beroendeförhållanden och tidsåtgången!

Snabböversikt över fördelarna

 • snabb och enkel konfigurering och drifttagning av det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal
 • funktionstest är möjligt även utan anslutet styrsystem via det integrerade USB-gränssnittet
 • onlinehjälp tillgänglig
 • optimal användbarhet
 • kraftfull och flexibel programvara för enkel konfigurering

Egenskaper för PSSuniversal Assistant

Egenskaper för PSSuniversal Assistant
 • urval och konfigurering av PSSuniversal-moduler
 • integrerad kontroll av systemgränser
 • fastställning av mekaniska storheter
 • framtagning av stycklistor
 • passar Windows 7, 8 och 10
 • styrprogramvaran PSS WIN-PRO ingår i leveransen av programmeringsverktyget

PSSuniversal Startup Tool

PSSuniversal Startup Tools utför ett oberoende periferitest av det distribuerade I/O-systemet PSSuniversal innan fältbussystemet och styrsystemet tas i drift. Sedan genomförs ett funktionstest av PSSuniversal-stationen utan anslutet styrsystem via det integrerade USB-gränssnittet. Som stöd vid monteringen i kopplingsskåpet finns en tillståndsrapport för ingångarna för kabeltestning. Startup Tool är avsett för Windows 7, 8 och 10.

PSSuniversal Startup Tool

Vårt utbud: PSSuniversal Tools

Licenser för PSSuniversal Tools

Vi erbjuder dig sex olika licensmodeller från baslicensen till projektuppgraderingslicensen.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in