Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Licensiering med PASunits

För att skapa projekt används PASunits, både i styrprogramvaran PAS4000 och i visualiseringsprogramvaran PASvisu. De olika funktionerna i programvaran kräver ett visst antal poäng, så kallade PASunits. Om du vill licensiera ditt projekt betalar du med PASunits i projektet, beroende på antal och typ av funktioner, som t.ex. visualiserings-tiles (inmatnings-/visningsdelar) på PASvisu och projekterade sidor, eller funktionskomponenterna och nätverksfunktionerna i PAS4000.
Det är enkelt att ladda ditt poängkonto i programvaran med PASunits. Efter utförd beställning får du en nedladdningslänk för dina köpta PASunits tillsammans med orderbekräftelsen.

Produktnr. beskrivning
317940

10,000 units for licensing PAS4000 projects and functions. Unlimited service life. Activation via https://depot.pilz.com required. No reverse booking is possible. Transferable and safe and comfortable to store with PASkey 317999 and/or 317900.

317910

500 units for licensing PAS4000 projects and functions. Unlimited service life. Activation via https://depot.pilz.com required. No reverse booking is possible. Transferable and safe and comfortable to store with PASkey 317999 and/or 317900.

317920

1,000 units for licensing PAS4000 projects and functions. Unlimited service life. Activation via https://depot.pilz.com required. No reverse booking is possible. Transferable and safe and comfortable to store with PASkey 317999 and/or 317900.

317930

5,000 units for licensing PAS4000 projects and functions. Unlimited service life. Activation via https://depot.pilz.com required. No reverse booking is possible. Transferable and safe and comfortable to store with PASkey 317999 and/or 317900.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in