Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Licensiering med PASunits

För att skapa projekt används PASunits, både i styrprogramvaran PAS4000 och i visualiseringsprogramvaran PASvisu. De olika funktionerna i programvaran kräver ett visst antal poäng, så kallade PASunits. Om du vill licensiera ditt projekt betalar du med PASunits i projektet, beroende på antal och typ av funktioner, som t.ex. visualiserings-tiles (inmatnings-/visningsdelar) på PASvisu och projekterade sidor, eller funktionskomponenterna och nätverksfunktionerna i PAS4000.
Det är enkelt att ladda ditt poängkonto i programvaran med PASunits. Efter utförd beställning får du en nedladdningslänk för dina köpta PASunits tillsammans med orderbekräftelsen.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in