Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Programvaruplattformen PAS4000

PAS4000 – enkel konfigurering och programmering

Programvaruplattformen PAS4000

Med programvaruplattformen PAS4000 kan du enkelt konfigurera och programmera automationssystemet PSS 4000. PAS4000 innehåller olika editorer och många programvarublock. I PAS4000 är verktygen för projektering, programmering, drifttagning och drift noga anpassade till varandra. Datagränssnitten är utformade på ett enhetligt sätt och förenklar därmed informationsutbytet i automationens alla faser. På så sätt kan du enkelt och intuitivt ta fram program för säkerhets- och automationsfunktioner.

Styrningarna PSSuniversal PLC kan programmeras enligt EN/IEC 61131-3 i PAS IL (instruktionslista), PAS STL (strukturerad text) och PAS LD (ladderdiagram). Dessutom finns den grafiska programeditorn PSSuniversal PLC för enkel konfigurering och programmering av styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi. Med programeditorn PASmulti skapar du program snabbt, enkelt och intuitivt. Med drag and drop kan du t.ex. konfigurera in- och utgångar fritt och ansluta dem via logiska element. Arbetet underlättas av enkla symboler och tecken. Oavsett om du programmerar i ”IEC-världen” eller konfigurerar med PASmulti så är programmiljön densamma, vilket gör hanteringen mycket enkel. Dessutom innehåller PAS4000 ett omfattande språkpaket. Verktygstexter och instruktioner finns på åtta olika språk.

Skapa projekt enkelt, snabbt och intuitivt – fördelar

 • Säkerhet och automation i ett system
 • skapa projekt för styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi
 • grafisk programeditor PASmulti för konfigurering och strukturering
 • enkelt att kombinera PAS IL, PAS STL och PAS LD med PASmulti
 • färre fel tack vare fördefinierade, återanvändbara block
 • översiktlig projektadministration
 • licensiering med det beprövade PASunits-poängsystemet
 • direkt projektsammankoppling mellan PAS4000 och ditt PASvisu-projekt
Skapa projekt enkelt, snabbt och intuitivt

Enklare programmering – egenskaper hos PAS4000

Egenskaper hos PAS4000
 • omfattande bibliotek med säkra och icke-säkra block
 • gränssnitt för extern programmering av tillämpningar
 • editorerna PAS STL, PAS IL och PAS LD enligt EN/IEC 61131-3 är klassificerade som LVL (Limited Variability Languages) av tyska TÜV Süd
 • bekväma onlinefunktioner
 • integrerad systemdiagnostik
 • onlinehjälp direkt i verktyget
 • finns på åtta språk (tyska, engelska, italienska, kinesiska, spanska, franska, japanska, och portugisiska)

Programvara som minimerar projekteringsarbetet

Projekteringsprogramvaran PAS4000 är både användarvänlig och enkel att hantera. Med PAS4000 programmerar du styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi för automationssystemet PSS 4000. Programvaran innehåller olika editorer och block och hjälper dig vid programmering och konfigurering av automationsfunktionerna – både icke-säkra och säkra! Oavsett om du ska programmera mindre maskiner eller mycket komplexa sammankopplade anläggningar blir det enkelt med PAS4000!

Programvara som minimerar projekteringsarbetet

Enklare programmering med hjälp av block

Enklare programmering med hjälp av block

I det omfattande programvarubiblioteket finns styrblock för PID-regulatorer och för skalning av ingångsvärden (scaling) Dessutom kan du använda säkra block som certifierats av TÜV för övervakning av nödstoppsknappar, ljusgaller, grindbrytare m.m. Du kan använda block som du själv har tagit fram med PASmulti – på samma sätt som med de färdiga blocken. När du använder block programmerar du även komplexa funktioner snabbt och felfritt, eftersom du kan återanvända blocken hur ofta du vill. Programvarublocken från PAS4000 finns direkt i verktyget, i programvarubiblioteket.

Licensiera projekt med PASunits

Licensiera projekt med PASunits

De olika funktionerna i programvaran PAS4000 kräver ett visst antal poäng, så kallade PASunits. Om du vill licensiera ditt projekt betalar du med PASunits i projektet – hur mycket beror på antal och typ av funktionsblock eller nätverksfunktioner. Du kan ladda ditt poängkonto med olika PASunits-paket i programvaran. Efter utförd beställning får du en nedladdningslänk för dina köpta PASunits tillsammans med orderbekräftelsen.

 

Vårt produktsortiment: Programvaruplattformen PAS4000

PASunits

Licensmodellen PASunits fungerar med poäng, PASunits. Antalet PASunits för de funktioner som används i projektet beräknas och dras av från programvarans poängkonto. Det finns olika PASunits-paket.

PASkey

Med PASkey (robust USB-kryptominne) kan du lätt överföra PASunits och använda dem på olika arbetsplatser.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk