Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal – kommunikationsmoduler för distribuerade I/O-system

Skräddarsydd lösning för din applikation

Kommunikationsmoduler för distribuerade I/O-system

Med kommunikationsmodulerna från PSSuniversal utformar du mångsidiga tillämpningar. Tillsammans med I/O-modulerna från PSSuniversal använder du modulerna som fjärr-I/O för fältnivån. På så sätt får du en optimal lösning för skräddarsydd expansion av periferin. Anslutningen till en överordnad styrning sker via vanliga industriella kommunikationsprotokoll. Fjärr-I/O-funktionen finns även som del av automationssystemet PSS 4000 med den särskilda modulen PSSuniversal I/O.

Skräddarsydd lösning för din applikation – fördelar

 • kommunikationen till styrnivå sker med de vanliga fältbussprotokollen
 • säkerhetsrelaterade funktioner och/eller automationsfunktioner bearbetas distribuerat på fältnivå
 • optimal tillgänglighet genom säker blockavstängning
 • snabb idrifttagning och enkel konfiguration med oberoende periferitest
 • korta reaktionstider och inga återverkningar
 • kostnadseffektiv lösning för anslutning till en central styrning
Skräddarsydd lösning för din applikation

Går enkelt och snabbt att ta i drift – översikt över egenskaperna

Går enkelt och snabbt att ta i drift
 • säkra styrfunktioner och standardstyrfunktioner är fysiskt blandade, men logiskt åtskilda
 • konstruerat helt i enlighet med kategori 4 i EN 954-1 respektive SIL 3 i IEC 61508 och andra internationella standarder
 • enkel konfigurering med vår programvara
 • reducerade kopplingstider
 • temperaturbeständiga moduler

Kommunikation utan återverkningar genom säker blockavstängning

Genom säker blockavstängning stängs manöverspänningen av för en grupp standardutgångar (t.ex. flera motorer) när riskfyllda händelser inträffar. Därmed garanteras att en hel anläggningsdel stängs av på ett säkert sätt vid potentiell fara (t.ex. då nödstoppsknappen trycks in) samtidigt som andra delar kan arbeta vidare.

Snabb konfigurering med PSSuniversal Assistant

Sätt ihop systemet snabbt och enkelt med ”dra & släpp”-funktionen: PSSuniversal Assistant är det praktiska konfigurationsverktyget för detta ändamål. Du får PSSuniversal Assistant utan kostnad. Om du köper den tillhörande licensen får du även tillgång till programmeringsuppgifter.

Kommunikation utan återverkningar genom säker blockavstängning

Specifikt anpassad för användning i din bransch

Vårt produktsortiment: PSSuniversal – kommunikationsmoduler

PSSuniversal standardkommunikationsmoduler

Kommunikationsmodulerna är lämpliga för utformning av standardtillämpningar.

PSSuniversal kombinerade kommunikationsmoduler

Kommunikationsmodulerna används för genomförande av säkerhetsrelaterade applikationer och standardapplikationer.

PSSuniversal kommunikationsmoduler i automationssystemet PSS 4000

Kommunikationsmodulerna PSSuniversal I/O för genomförande av säkerhetsrelaterade applikationer och standardapplikationer i automationssystemet PSS 4000.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk