Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal – strömförsörjningsmoduler – tekniska egenskaper

PSSuniversal strömförsörjningsmoduler används för intern strömförsörjning och för att skapa olika potentialgrupper.

Produktnr. beskrivning
312185

Electronic module to supply power (periphery, 24 V, passive).

312190

Electronic module to supply power (periphery, 24 V, system 5 V, passive).

312191

Electronic module to supply power (periphery 24 V, system 5 V, buffered).

312195

Junction module for voltage distribution, passive distribution terminal block (24 V).

312196

Junction module for voltage distribution, passive distribution terminal block (4 potentials).

312590

Electronic module for power supply, periphery 5 V.

312591

Electronic module for power supply, periphery +/- 10 V.

312592

Electronic module for power supply, periphery +/- 15 V.

314185

Electronic module to supply power (periphery 24 V), passive ext. temperature.

314190

Electronic module to supply power (periphery 24 V and system 5 V) passive, ext. temperature.

314191

Electronic module to supply power (periphery 24 V and system 5 V) buffered, ext. temperature.

314195

Electronic module for voltage distribution, passive distribution terminal block (24 V) ext. temperature.

314196

Electronic module for voltage distribution, passive distribution terminal block (4 potentials), ext. temperature.

312192

Electronic module to supply power (periphery 24 V, system 5 V, buffered).

315192

Electronic module to supply power (periphery, 24 V, system 5 V), railway.

315185

Electronic module for voltage distribution (periphery 24 V), railway.

314192

Electronic module to supply power (periphery 24 V and system 5 V) buffered, ext. temperature.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in