Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal – basmoduler – tekniska egenskaper

PSSuniversal basmoduler är bärarenheter för I/O-modulerna och för strömförsörjningsmodulerna. Tack vare den okomplicerade fastsättningen på en basmodul är det enkelt att byta vid systemanpassning.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in