Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal – basmoduler – tekniska egenskaper

PSSuniversal basmoduler är bärarenheter för I/O-modulerna och för strömförsörjningsmodulerna. Tack vare den okomplicerade fastsättningen på en basmodul är det enkelt att byta vid systemanpassning.

Produktnr. beskrivning
312600

Base module for I/O electronic module periphery 8 terminals with screw connection.

312601

Base module for I/O electronic module periphery 8 spring-loaded terminals.

312602

Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 terminals with screw connection, cold junction compensation.

312603

Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 spring-loaded terminals, cold junction compensation.

312610

Base module for I/O electronic module periphery 8 terminals with screw connection, C-rail.

312611

Base module for I/O electronic module periphery 8 spring-loaded terminals, C-rail.

312612

Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 terminals with screw connection, C-rail, Cold junction compensation.

312613

Base module for I/O electronic module periphery single width, 8 spring-loaded terminals, C-rail, Cold junction compensation.

312618

Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 terminals with screw connection.

312619

Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 spring-loaded terminals.

312620

Base module for I/O electronic module periphery linked internally, 12 terminals with screw connection, C-rail.

312621

Base module for I/O electronic module periphery linked internally, 12 spring-loaded terminals, C-rail.

312622

Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 terminals with screw connection, C-rail.

312623

Base module for I/O electronic module periphery single width, 12 spring-loaded terminals, C-rail.

312628

Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 terminals with screw connection.

312629

Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 spring-loaded terminals.

312630

Base module for I/O electronic module periphery single width, 16 terminals with screw connection, C-rail.

312631

Base module for I/O electronic module periphery double width, 16 spring-loaded terminals, C-rail.

312650

Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V 8 terminals with screw connection.

312651

Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V 8 spring-loaded terminals.

312652

Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V 8 terminals with screw connection.

312653

Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V 8 spring-loaded terminals.

312654

Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V double width, 8 terminals with spring-loaded terminal.

312655

Base module for I/O electronic module supply for refresh 24 V and 5 V double width, 8 spring-loaded terminals.

312656

Base module for I/O electronic module supply, supply with 24 V and 5 V double width, 8 terminals with spring-loaded terminal.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in