Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PSSuniversal PLC styrsystem – tekniska egenskaper

Det går att ansluta upp till 64 I/O-moduler till controllern PSSuniversal PLC. Styrsystemen kan programmeras med editorer enligt EN/IEC 61131-3 och med den grafiska programeditorn PASmulti.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in