Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Verktyg för diagnostiklösningen PVIS

Enklare diagnostik – med PVIS på OPC-/OPC UA-serverbasis

Verktygen i diagnostiklösningen PVIS

En tillförlitlig och bekväm diagnostik är förutsättningen för att maskiner och anläggningar ska kunna producera effektivt, ekonomiskt och utan avbrott. Med PVIS har Pilz utvecklat en genomgående diagnostiklösning för hela skalan från små maskiner ända upp till stora anläggningar.

PVIS OPC Tools bygger på en OPC Server. Du får tillgång till utökad PVIS-diagnostik som baseras på standard-programvarugränssnitt. PVIS OPC Tools kan därmed integreras i nästan alla miljöer. På så sätt får du en optimal lösningar för tillämpningar med Pilz produkter!

Dina fördelar

 • Tidsbesparing vid felsökning och avhjälpning av störningen – snabbare återstart av maskinen
 • Maskinoperatören får med hjälp av klartextmeddelandena genast veta vilka störningar som föreligger
 • operatören får aktiv hjälp vid felavhjälpningen med steg-för-stegbeskrivningar
 • PVIS utser den ”ansvariga” för åtgärd av felet, t.ex. en underhållsingenjör.
 • tiden mellan maskinstillestånd och återstarts förkortas

Fördelar för maskintillverkare och systemintegratörer

 • fördefinierade störningsmeddelanden och ”steg-för-steg”-åtgärdsmeddelanden för ett mycket stort antal skyddsanordningar
 • tidsbesparande tack vare enkel projektering
 • lätt att använda flerspråkiga fördefinierade meddelanden
 • flexibelt koncept – lätt att infoga nya meddelanden och att anpassa fördefinierade meddelanden
Fördelar för maskintillverkare och systemintegratörer

Fördelar för maskinoperatörer

 • spara tid och pengar med störningsmeddelanden i klartext
 • snabbare återstart av produktionen genom konkreta lösningsförslag
 • enkel användning utan behov av programmeringskunskaper
 • maskinspecifik diagnostiklösning genom intelligent koncept
Fördelar för maskinoperatörer

Alltid koll på läget med diagnostiklösningen PVIS – egenskaper

Alltid koll på läget med diagnostiklösningen PVIS – egenskaper
 • i diagnostiklösningen PVIS ingår: PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server och PVIS ActiveX Control
 • Omvandling av felnummer från de olika automationsenheterna via OPC-diagnostikservern med textmeddelanden och hjälpåtgärder
 • Hjälptexter finns på flera språk – enkelt att aktivera för användaren av projektet
 • från version 2.0.0 stöds OPC UA i PVIS OPC-diagnostikservern
 • OPC Server – med PVIS OPC Tool visualiserar du diagnosmeddelanden för flera styrsystem samtidigt (t.ex. för de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti och driftslösningarna PMC)
 • diagnosmeddelande på flera diagnosenheter, åtkomst till många PVIS ActiveX Controls på en PVIS OPC-server

Egenskaper vid projektering

Egenskaper vid projektering
 • Ta fram diagnostikprojekt med färre klick med vanliga programvaror (PNOZmulti Configurator, PASmotion)
 • meddelanden i klartext och hjälpmeddelanden finns för enheter och block
 • texter kan tas över, anpassas eller matas in på nytt
 • diagnostikmeddelanden kan utökas utifrån bit- och ordinformation från styrsystemen

Driftegenskaper

Driftegenskaper
 • tydlig information om den aktuella störningen – operatören kan gripa in snabbt vid fel
 • anpassat stöd vid felsökning och felavhjälpning – ökad handlingsförmåga vid fel och ökad produktivitet
 • Hjälpmeddelanden för skyddsanordningarna är redan fördefinierade och finns sparade i verktygen.
 • PVIS sparar alla händelser för senare analys med start- och sluttid i ett primärminne – ”Event Log”.

 

Del av PVIS-diagnostiken

Del av PVIS-diagnostiken
 • meddelande i klartext om händelsen
 • hjälpmeddelanden för varje händelse (upp till åtta hjälpåtgärder)
 • platsangivelse i textform för identifiering av driftkälla, område och ansvar
 • Prioritering av meddelanden – visning av den utlösande händelsen på första positionen

Vårt produktsortiment: Diagnostiklösning PVIS

Licenser för PVIS Tools

Beroende på dina användningsområden kan du välja mellan baslicens, användarlicens, projektlicens, basuppgraderingslicens, användaruppgraderingslicens eller projektuppgraderingslicens.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk