Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Basmoduler för övervakning av mer än tre säkerhetsfunktioner. Det finns olika varianter: PNOZ mmop fristående, PNOZ mm0p -T fristående för utökat temperaturområde. PNOZ mm0.1p modulärt expanderbar, PNOZ mm0.2p modulärt expanderbar med integrerat Multi-Link-gränssnitt för sammankoppling av flera basmoduler. De expanderbara basmodulerna kan utökas med högst fyra anslutnings- och kommunikationsmoduler på vänster sida och högst en PNOZsigma-reläexpansionsmodul på höger sida.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in