Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ministyrningen PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

Diagnostik med PNOZmulti – alltid koll på läget

Kommunikationsmoduler för ministyrningarna PNOZmulti 2

De konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 kan anslutas till alla vanliga fältbuss- och Ethernetsystem. Därmed garanteras anslutningar till de mest skilda driftstyrningarna. Kommunikationsmodulerna används för att överföra diagnos- och statusinformation till en överordnad styrning.

PNOZmulti 2 är en säker ministyrning med ett mycket brett utbud av anslutningsmöjligheter. In- och utgångarna på fältbussmodulen är busenkla att konfigurera i programverktyget PNOZmulti Configurator. Kommunikations- och fältbussmodulerna kan användas för att läsa av diagnosdata och ställa in virtuella ingångar och utgångar för automationsfunktioner.

Om PNOZmulti behöver anslutas till ett annat fältbussystem sker det utan problem och utan några programändringar. En fältbussmodul kan helt enkelt bytas ut mot en annan motsvarande fältbussmodul. Diagnoslösningen PVIS kan väljas med ett klick i programverktyget PNOZmulti Configurator. Det är enkelt att integrera dina individuella kundtexter.

För visualisering satsar du på den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu, som tillsammans med operatörspanelerna PMIvisu utgör den perfekta automationslösningen.

Dina fördelar vid användning av kommunikationsmodulerna för PNOZmulti 2

 • kan användas i hela världen tack vare anslutningsmöjlighet till alla vanliga fältbuss- och Ethernetsystem
 • enkelt att byta ut fältbussmoduler utan programändring
 • korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare bekväma diagnostikmöjligheter
 • säker kommunikation via realtids-Ethernet SafetyNET p
 • de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 kan användas utan problem oavsett bransch, land eller maskintyp

Säker kommunikation via SafetyNET p

Du kan koppla ihop upp till 16 PNOZmulti 2-basmoduler via det säkra realtids-Ethernet SafetyNET p. Använd den säkra expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET! I det första steget kan du göra en sammankoppling via linjetopologi. Då utbyts 32-bitsdata via RTFL, vilket möjliggör korta cykeltider för dina användare. Ett tydligt strukturerat datagränssnitt där ingångarna är konfigurerade med 128 bit och utgångarna med 32 bit utmärker dataanslutningen.

Programvaruverktyget PNOZmulti Network Editor använder du för att konfigurera ett SafetyNET p-nätverkoch för att koppla ihop projekt. Editorn öppnas direkt från PNOZmulti Configurator och kan koppla samman variabler av in- och utgångsbilder för PNOZmulti-projekt. Efter uppladdningen till PNOZmulti-systemen är SafetyNET p-nätverket klart att användas.

Använd den säkra expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET till alla basmoduler (PNOZ m B0 eller B1). Basmodulerna kan kombineras fritt. Via en Multi Link-expansionsmodul kan även PNOZmulti- och PNOZmulti Mini-basmoduler anslutas till närverket.

Produktegenskaper för kommunikationsmodulerna för PNOZmulti 2

 • expansionsmoduler som kan anslutas till en basmodul i det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2
 • konfigurering med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
 • upp till 16 PNOZmulti 2-basmoduler kan kopplas ihop via det säkra realtids-Ethernet SafetyNET p
 • utbyte av 32-bitdata via RTFL, ingångarna konfigureras med 128 bit och utgångarna med 32 bit
 • för anslutning till fältbussystem
 • statusindikeringar för kommunikation med fältbussen och av fel
 • i PNOZmulti Configurator kan 128 virtuella utgångar från styrsystemet PNOZmulti 2 definieras för kommunikationen med fältbussen
 • högst 1 fältbussmodul kan anslutas till basmodulen
 • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkraftsplintar eller skruvplintar kan väljas som tillbehör
 • Endast hos PNOZ m B0: kommunikationsmodulerna PNOZ m ES ETH med två Ethernet-gränssnitt, PNOZ m ES RS232 med ett RS232-gränssnitt, utöver fältbussmodulen, kan anslutas

Produktegenskaper för kommunikationsmodulerna för PNOZmulti 2

 • expansionsmoduler som kan anslutas till en basmodul i det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2
 • konfigurering med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
 • upp till 16 PNOZmulti 2-basmoduler kan kopplas ihop via det säkra realtids-Ethernet SafetyNET p
 • utbyte av 32-bitdata via RTFL, ingångarna konfigureras med 128 bit och utgångarna med 32 bit
 • för anslutning till fältbussystem
 • statusindikeringar för kommunikation med fältbussen och av fel
 • i PNOZmulti Configurator kan 128 virtuella utgångar från styrsystemet PNOZmulti 2 definieras för kommunikationen med fältbussen
 • högst 1 fältbussmodul kan anslutas till basmodulen
 • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkraftsplintar eller skruvplintar kan väljas som tillbehör
 • Endast hos PNOZ m B0: kommunikationsmodulerna PNOZ m ES ETH med två Ethernet-gränssnitt, PNOZ m ES RS232 med ett RS232-gränsnitt, utöver fältbussmodulen, kan anslutas

Mer information om de tekniska egenskaperna för kommunikationsmodulerna PNOZmulti 2 finns i den tekniska katalogen för de säkra konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. 

Nedladdning

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

PNOZmulti 2 – kommunikationsmoduler

Här hittar du kommunikationsmoduler och fältbussmoduler för alla vanliga kommunikationsnätverk!

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk