Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Expansionsmoduler för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

Styrsystem – kan expanderas på ett flexibelt sätt

Expansionsmoduler för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

Har du valt en lämplig basmodul för din applikation? Beroende på vad som krävs kan du docka olika expansionsmoduler till basmodulen för PNOZmulti 2: t.ex. I/O-moduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler. Med hjälp av anslutningsmodulerna för anslutning av de distribuerade PDP67-modulerna utformar du exempelvis stora maskiner och anläggningar. Motion Monitoring-modulen ger säker övervakning av drivenheterna. Därmed kan du enkelt anpassa systemet efter din applikation.

Maskinvarukonfigurationen kan enkelt sammanställas i PNOZmulti Configurator. Programverktyget hjälper dig vid placeringen av modulerna. Beroende på typ ansluts expansionsmodulerna ansluts till höger eller till vänster om basmodulen.

Övervaka analoga ingångssignaler säkert med PNOZmulti 2!

Produktserien med de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 har utökats med den säkra analoga ingångsmodulen PNOZ m EF 4AI (upp till PL e, SIL CL 3). Den tillhandahåller fyra säkra analoga strömingångar som är oberoende av varandra. Ingångarna lämpar sig för att ansluta mätomformare eller givare med standardiserade strömsignaler. Olika mätstorlekar kan registreras, exempelvis tryck, temperatur, nivå, avstånd osv.

I programvaruverktyget PNOZmulti Configurator finns bekväma element för parametreringen: gränsvärdes- och områdesövervakningen konfigurerar du individuellt med några få klick. Dessutom kan du redan vid konfigureringen skala de analoga mätvärdena i numeriska storlekar med önskade måttenheter. Aritmetiska funktioner t.ex. beräkning av medelvärden underlättar din användning för särskilda applikationer.

Som användare drar du dessutom nytta av snabbt idrifttagning, reducerad kabeldragning och bekväm diagnostik. I kombination med visualiseringsprogramvaran PASvisu kan dessutom analogvärden visas och utvärderas.

Med den analoga ingångsmodulen lämpar sig PNOZmulti 2 förutom de många användningsområdena särskilt för förfarande- och processteknik. Du kan användas den analoga ingångsmodulen med programversion 10.8 av PNOZmulti Configurator och senare.


Dina fördelar vid användningen:

 • snabb och enkel projektering: programvarublock för ingång, rimlighet, skalning och aritmetiska funktioner
 • 4 säkra analoga strömingångar som är oberoende av varandra, varje ingång kan konfigureras separat
 • strömområde: 4–20 mA, mätområde: 0–25 mA, upplösning: 15 bit plus förtecken-bit
 • flexibel användning: fri parametrering av gränsvärden
 • snabba reaktionstider: modulprogramteknik mIQ med distribuerad behandling i modulen
 • bekväm diagnostik: upp till 6 analogvärden per modul kan överföras till fältbussen
 • basmoduler: på PNOZ m B1 kan tolv expansionsmoduler anslutas, på PNOZ m B0 kan sex anslutningsmoduler anslutas

Dina fördelar

 • kortare ”time to market” eftersom in- och utgångarna kan konfigureras fritt med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
 • expansionen blir enkel och lönsam med hjälp av lämpliga moduler
 • stora applikationer blir möjliga med basmoduler som kan länkas
 • expandera på ett distribuerat sätt på fältet med säker sensorteknik
Dina fördelar

Rätt lösning för varje tillämpning

 • PNOZ m EF 16 DI: säker ingångsmodul med 16 säkra ingångar
 • PNOZ m EF 8DI4DO: säker ingångsmodul/halvledarutgångsmodul med 8 säkra ingångar och 4 säkra halvledarutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e och SIL CL 3
 • PNOZ m EF 4DI4DOR: säker ingångsmodul/reläutgångsmodul med 4 säkra ingångar och 4 säkra reläutgångar/säkerhetsutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e och SIL CL 3
 • PNOZ m EF 1MM: för säker övervakning av en axel
 • PNOZ m EF 2MM: för säker övervakning av två axlar
 • PNOZ m EF 8DI2DOT: tvåpolig halvledarutgångsmodul för aktivering av pressäkerhetsventiler eller av andra ställdon, som måste styras på ett tvåpoligt sätt
 • PNOZ m EF 4AI: säker analog ingångsmodul med fyra säkra analoga strömingångar för säker och exakt övervakning av processvärden upp till PL e/SIL CL 3
 • PNOZ m ES 14DO: endast på basmodulen PNOZ m B1, utgångsmodul för icke-säkra standardtillämpningar
 • PNOZ m EF PDP Link: säker länkmodul för anslutning av den distribuerade modulen PDP67.
 • PNOZ m EF Multi Link: säker länkmodul för sammankoppling av flera PNOZmulti-basmoduler

Expansionsmoduler – för särskilda krav

Tvåpolig omkoppling – för säkra presstillämpningar

Övervaka mekaniska pressar säkert! För detta finns den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOTför tillämpningar upp till PL e/SIL CL 3.
Två säkerhetsutgångar används för aktiveringen av pressäkerhetsventiler eller av andra ställdon, som måste styras på ett tvåpoligt sätt. Du kan konfigurera de åtta ingångarna med enskilda filtertider för att möjliggöra en störningsfri drift med olika ingångssignaler. De två testpulsutgångarna används för detektering av kortslutningar.

De certifierade presskomponenterna i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator gör användningen av PNOZ m EF 8DI2DOT enkel och kostnadseffektiv. Välj exempelvis mellan presskomponenter för driftsätt, programverk, ljusridå eller pulsavkänning. En särskild fördel är möjligheten att konfigurera ett självständigt modulprogram (mIQ). Detta utförs då lokalt på modulen med mycket korta cykeltider på ca. 3 ms. Eftersom utgångsaktiveringen är mycket snabb drar du nytta av korta reaktionstider på <8 ms. Dessutom är halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT särskilt lämpad för ombyggnader genom den smala konstruktionsbredden på 22,5 mm.

Säker övervakning av drivenheter

De säkra Motion Monitoring-modulerna för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 ger en säker övervakning av drivenheterna. Därmed blir maskinerna och anläggningarna ännu mer produktiva! Följande funktioner finns tillgängliga:

-  Säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2 (varvtalsstyrda elektriska drivsystem)

PNOZmulti 2 kan anslutas till alla vanliga inkrementalgivare via det industrianpassade gränssnittet MINI-IO med hjälp av driftspecifika kablar.

De säkra Motion Monitoring-modulerna parametreras enkelt med programverktyget PNOZmulti Configurator med certifierade programvarukomponenter. För detta konfigureras och körs ett självständigt modulprogram (mIQ) på modulen. För dig som användare har detta stora fördelar: en finkornig konfigurering av flera övervakningsområden blir möjlig, t.ex. hastighet eller varvtal. Dessa körs då lokalt på expansionsmodulen. Det avlastar basmodulen.

Expansionsmoduler – för särskilda krav

PNOZmulti 2 – kan expanderas på ett distribuerat sätt

Styrsystemen PNOZmulti 2 kan expanderas med hjälp av länkmoduler för distribuering och för att flera basmoduler ska kunna kommunicera säkert med varandra. På så sätt utformar du enkelt säkerhetsfunktioner på komplexare maskiner och anläggningar!

 • Distribuerat på fältet: PDP-länkmodulen PNOZ m EF PDP Link används som gränssnitt för de distribuerade modulerna PDP67 (enligt skyddsklass IP67) till basmodulen. Signalerna för de anslutna sensorerna överförs direkt från fältet för vidare bearbetning i basmodulen. Med upp till 16 PDP67-moduler på en basmodul höjs antalet sensorer som kan anslutas till 64. Så ser en ekonomisk lösning ut!
 • Komplexa uppgifter – ett teamarbete: Multi Link-modulen PNOZ m EF Multi Link möjliggör enkelt och säkert datautbyte mellan flera basmoduler. Tack vare den modulära konstruktionen hos PNOZmulti 2 kan du utforma olika topologier på en basmodul med upp till fyra länkmoduler. Då kan du ansluta flera PNOZmulti-enheter för att utforma säkerhetsfunktioner för komplexa maskiner och anläggningar.
PNOZmulti 2 – kan expanderas på ett distribuerat sätt

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 expansionsmoduler

PNOZmulti 2 – säkra I/O-moduler

Olika moduler som ingångsmoduler, reläutgångsmoduler och halvledarutgångsmoduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler finns tillgängliga.

PNOZmulti 2 – standard-I/O-moduler

Utgångsmoduler för icke-säkra tillämpningar

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk