Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Expansionsmoduler för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

Styrsystem – kan expanderas på ett flexibelt sätt

Expansionsmodul för de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2

Har du valt en lämplig basmodul för din applikation? Beroende på vad om krävs kan du docka olika expansionsmoduler till basmodulen för PNOZmulti 2: t.ex. I/O-moduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler. Med hjälp av anslutningsmodulerna för anslutning av de distribuerade PDP67-modulerna utformar du exempelvis stora maskiner och anläggningar. Motion Monitoring-modulen sköter säker övervakning av drivenheterna. Därmed kan du enkelt anpassa systemet efter din applikation.

Maskinvarukonfigurationen kan enkelt sammanställas i PNOZmulti Configurator. Programverktyget hjälper dig vid placeringen av modulerna. Beroende på typ ansluts expansionsmodulerna ansluts till höger eller till vänster om basmodulen.

Dina fördelar

 • kortare ”time to market” eftersom in- och utgångarna kan konfigureras fritt med programverktyget PNOZmulti Configurator.
 • expansionen blir enkel och lönsam med hjälp av lämpliga moduler
 • stora tillämpningar blir möjliga med basmoduler som kan länkas
 • expandera på ett distribuerat sätt på fältet med säker sensorteknik
Dina fördelar

Rätt lösning för varje tillämpning

Rätt lösning för varje tillämpning
 • PNOZ m EF 16 DI: säker ingångsmodul med 16 säkra ingångar
 • PNOZ m EF 8DI4DO: säker ingångsmodul/halvledarutgångsmodul med 8 säkra ingångar och 4 säkra halvledarutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e och SIL CL 3
 • PNOZ m EF 4DI4DOR: säker ingångsmodul/reläutgångsmodul med 4 säkra ingångar och 4 säkra reläutgångar/säkerhetsutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e och SIL CL 3
 • PNOZ m EF 1MM: för säker övervakning av en axel
 • PNOZ m EF 2MM: för säker övervakning av två axlar
 • PNOZ m ES 14DO: endast på basmodulen PNOZ m B1, utgångsmodul för icke-säkra standardtillämpningar
 • PNOZ m EF Multi Link: säker länkmodul för sammankoppling av flera PNOZmulti-basmoduler
 • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkraftsplintar eller skruvplintar kan väljas som tillbehör

Expansionsmoduler – för särskilda krav

De säkra Motion Monitoring-modulerna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 sköter säker övervakning av drivenheterna. Därmed blir maskinerna och anläggningarna ännu mer produktiva! Följande funktioner finns tillgängliga:

- Säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2 (varvtalsstyrda elektriska drivsystem).

PNOZmulti 2 kan anslutas till alla vanliga inkrementalgivare via det industrianpassade gränssnittet Mini I/O med hjälp av driftspecifika kablar.

De säkra Motion Monitoring-modulerna parametreras enkelt med programverktyget PNOZmulti Configurator med certifierade komponenter. För detta konfigureras och körs ett självständigt modulprogram (mIQ) på modulen. För dig som användare har detta stora fördelar: en finkornig konfigurering av flera övervakningsområden blir möjlig, t.ex. hastighet eller varvtal. Dessa körs då lokalt på expansionsmodulen. Det avlastar basmodulen.

Expansionsmoduler – för särskilda krav

PNOZmulti 2 – kan expanderas på ett distribuerat sätt

Styrsystemen PNOZmulti 2 kan expanderas med hjälp av länkmoduler för att flera basmoduler ska kunna distribueras och kommunicera säkert. På så sätt utformar du enkelt säkerhetsfunktioner på komplexare maskiner och anläggningar!

 • Distribuerat på fältet: PDP-länkmodulen PNOZ m EF PDP Link används som gränssnitt för de distribuerade modulerna PDP67 (enligt skyddsklass IP67) till basmodulen. Signalerna för de anslutna sensorerna överförs direkt från fältet för vidare bearbetning i basmodulen. Med upp till 16 PDP67-moduler på en basmodul höjs antalet sensorer som kan anslutas till 64. Så ser en ekonomisk lösning ut!
 • Komplexa uppgifter – ett teamarbete: Multi Link-modulen PNOZ m EF Multi Link möjliggör enkelt och säkert datautbyte mellan flera basmoduler. Tack vare den modulära konstruktionen hos PNOZmulti 2 kan du utforma olika topologier på en basmodul med upp till fyra länkmoduler. Då kan du ansluta flera PNOZmulti-enheter för att utforma säkerhetsfunktioner för komplexa maskiner och anläggningar.
PNOZmulti 2 – kan expanderas på ett distribuerat sätt

Vårt produktsortiment: PNOZmulti 2 expansionsmoduler

PNOZmulti 2 – säkra I/O-moduler

Olika moduler som ingångsmoduler, reläutgångsmoduler och halvledarutgångsmoduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler finns tillgängliga.

PNOZmulti 2 – standard-I/O-moduler

Utgångsmoduler för icke-säkra tillämpningar

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk