Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Expansionsmoduler för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

Styrsystem – kan expanderas på ett flexibelt sätt

Expansionsmoduler för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2

Har du valt en lämplig basmodul för din applikation? Beroende på vad om krävs kan du docka olika expansionsmoduler till basmodulen för PNOZmulti 2: t.ex. I/O-moduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler. Med hjälp av anslutningsmodulerna för anslutning av de distribuerade PDP67-modulerna utformar du exempelvis stora maskiner och anläggningar. Motion Monitoring-modulerna ger säker övervakning av drivenheterna. Således kan du enkelt anpassa systemet i enlighet med din applikation.

Maskinvarukonfigurationen sammanställer du mycket enkelt i PNOZmulti Configurator. Programverktyget hjälper dig vid placeringen av modulerna. Beroende på typ ansluts expansionsmodulerna till höger eller till vänster om basmodulen.

Tvåpolig omkoppling med de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2!

Nu kan du konfigurera de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 på ett enkelt sätt och med programvarustöd! Den nya tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT finns tillgängliga för dig för säker övervakning av mekaniska pressar.

Två säkerhetsutgångar används för aktivering av pressäkerhetsventiler eller av andra ställdon, som måste styras på ett tvåpoligt sätt. De åtta ingångarna kan konfigureras med enskilda filtertider, för att möjliggöra en störningsfri drift med olika ingångssignaler. De två testpulsutgångarna används för detektering av kortslutningar.

De certifierade presskomponenterna i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator gör användningen av PNOZ m EF 8DI2DOT enkel och ekonomisk. Välj exempelvis mellan presskomponenter för driftsätt, programverk, ljusridå eller pulsdetektion. En särskild fördel är möjligheten att konfigurera ett självständigt modulprogram (mIQ). Detta utförs då lokalt på modulen med mycket korta cykeltider på ca. 3 ms. Utgångsaktiveringen är också mycket snabb. Således drar du fördel av mycket korta reaktionstider på < 8 ms.

Snabböverblick över den nya halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • maximalt säker genom enkel konfigurering av pressfunktionerna via certifierade programvarukomponenter med modulprogramteknik (mIQ) för varje modul
 • korta reaktionstider (< 8 ms) och korta cykeltider på ca. 3 ms: Pressapplikationer arbetas av direkt i modulen
 • finkorniga modulspecifika inställningar
 • särskilt väl lämpade för ombyggnad genom den smala konstruktionsbredden på 22,5 mm
 • beroende på tillämpning upp till PL e/SIL CL 3
PNOZ m EF 8DI2DOT

Dina fördelar

 • kortare ”time to market” eftersom in- och utgångarna kan konfigureras fritt med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator
 • expansionen blir enkel och lönsam med hjälp av lämpliga moduler
 • stora applikationer blir möjliga med basmoduler som kan länkas
 • expandera på ett distribuerat sätt på fältet med säker sensorteknik
Dina fördelar

Rätt lösning för varje tillämpning

Rätt lösning för varje tillämpning
 • PNOZ m EF 16 DI: säker ingångsmodul med 16 säkra ingångar
 • PNOZ m EF 8DI4DO: säker ingångsmodul/halvledarutgångsmodul med 8 säkra ingångar och 4 säkra halvledarutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e och SIL CL 3
 • PNOZ m EF 4DI4DOR: säker ingångsmodul/reläutgångsmodul med 4 säkra ingångar och 4 säkra reläutgångar/säkerhetsutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e och SIL CL 3
 • PNOZ m EF 1MM: för säker övervakning av en axel
 • PNOZ m EF 2MM: för säker övervakning av två axlar
 • PNOZ m EF 8DI2DOT: tvåpolig halvledarutgångsmodul för aktivering av pressäkerhetsventiler eller av andra ställdon, som måste styras på ett tvåpoligt sätt
 • PNOZ m ES 14DO: endast på basmodulen PNOZ m B1, utgångsmodul för icke-säkra standardtillämpningar
 • PNOZ m EF PDP Link: säker länkmodul för anslutning av den distribuerade modulen PDP67.
 • PNOZ m EF Multi Link: säker länkmodul för sammankoppling av flera PNOZmulti-basmoduler
 • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkraftsplintar eller skruvplintar kan väljas som tillbehör

Expansionsmoduler – för särskilda krav

De säkra Motion Monitoring-modulerna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 ger säker övervakning av dina drivenheter. Därmed blir maskinerna och anläggningarna ännu mer produktiva! Följande funktioner finns tillgängliga:

- Säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2 (varvtalsstyrda elektriska drivsystem)

PNOZmulti 2 kan anslutas till alla vanliga inkrementalgivare via ett industrianpassat gränssnitt MINI-IO – med hjälp av driftspecifika anslutningskablar.

De säkra Motion-Monitoring-modulerna parametriseras enkelt via programvaruverktyget PNOZmulti Configurator med certifierade programvarukomponenter. För detta konfigureras och körs ett självständigt modulprogram (mIQ) på modulen. För dig som användare har detta stora fördelar: en finkornig konfigurering av flera övervakningsområden blir möjlig, t.ex. hastighet eller varvtal. Dessa körs då lokalt på expansionsmodulen. Det avlastar basmodulen.

Expansionsmoduler – för särskilda krav

PNOZmulti 2 – kan expanderas på ett distribuerat sätt

Styrsystemen PNOZmulti 2 kan expanderas med hjälp av länkmoduler för distribuering och för att flera basmoduler ska kunna kommunicera säkert med varandra. På detta sätt utformar du säkerhetsfunktioner på komplexa maskiner och anläggningar på ett enkelt sätt!

 • Distribuerat på fältet: PDP-länkmodulen PNOZ m EF PDP Linkanvänds som gränssnitt för de distribuerade modulerna PDP67 (enligt skyddsklass IP67) till basmodulen. Signalerna från de anslutna sensorerna överförs direkt från fältet för vidare bearbetning i basmodulen. Med upp till 16 PDP67-moduler på en basmodul höjs antalet sensorer som kan anslutas till 64. Så ser en ekonomisk lösning ut!
 • Komplexa uppgifter – ett lagarbete: Multi Link-modulen PNOZ m EF Multi Link möjliggör enkelt och säkert datautbyte mellan flera basmoduler. Tack vare den modulära konstruktionen av PNOZmulti 2 kan du utforma olika topologier på en basmodul med upp till fyra länkmoduler. På detta sätt kan du ansluta flera PNOZmulti-enheter för att förena säkerhetsfunktioner för komplexa maskiner och anläggningar med varandra.
PNOZmulti 2 – kan expanderas på ett distribuerat sätt

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 expansionsmoduler

PNOZmulti 2 – säkra I/O-moduler

Olika moduler som ingångsmoduler, reläutgångsmoduler och halvledarutgångsmoduler, Motion Monitoring-moduler och anslutningsmoduler finns tillgängliga.

PNOZmulti 2 – standard-I/O-moduler

Utgångsmoduler för icke-säkra tillämpningar

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk