Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Konfigurerbara styrsystem PNOZmulti 2 – basmoduler

Basen för din tillämpning

Konfigurerbara styrsystem PNOZmulti 2

Multifunktionella, fritt konfigurerbara och skräddarsydda: Basmodulerna PNOZmulti 2 kan användas i praktiskt taget alla områden inom anläggnings- och maskinkonstruktion. Säkerhetsfunktionerna kan övervakas säkert med PNOZmulti, och standardstyruppgifter kan lösas på ett kostnadseffektivt sätt.

Alla funktioner som behövs skapas på datorn med den genialiskt enkla konfigurationsmjukvaran PNOZmulti Configurator. Den färdiga konfigurationen förs över till basmodulen via ett USB-gränssnitt. Ett ytterligare plus är det utbytbara programminnet. Till basmodulen PNOZ m B1 används ett USB-minne, till PNOZ m B0 ett chipkort.

Säker eldning och mer därtill med ministyrningarna PNOZmulti 2

Med de säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 får du en ny basmodul för säker styrning och övervakning av eldningsanläggningar. Basmodulen stöds från version 10.12 av programverktyget PNOZmulti Configurator och är utrustat med ett brännarelement (funktionskomponent) som efterbildar de utökade funktionerna i en flexibelt konfigurerbar elektronisk eldningsautomat. Du kan enkelt konfigurera ett stort antal brännartillämpningar.

Till detta hör olika typer av brännare som huvudbrännare och icke-huvudbrännare, med direkt eller indirekt tändning samt låg- och högtemperatursdrift och mycket mer. Programvaruelementet är kontrollerat och certifierat enligt motsvarande europeiska standarder, bland annat enligt SS-EN 298 och SS-EN 50156 samt den amerikanska standarden NFPA 85/86. Basmodulen kan användas i termiska process- och ångpanneanläggningar.

Dina fördelar vid användningen:

 • flexibel och säker utformning av din eldningsanläggning
 • sparar mycket tid vid planeringen och projekteringen, eftersom även komplexa säkerhetsapplikationer enkelt och snabbt kan införas med en enda ministyrning
 • anslutningsmöjligheter till många automationsmiljöer och kommunikationssystem
 • maximal säkerhet genom testade och certifierade maskin- och programvaruelement

Låt dig övertygas, hämta en kostnadsfri demoversion av programverktyget!

Hämta en kostnadsfri demoversion av PNOZmulti Configurator

PNOZ m B1 Burner

Dina fördelar

 • skräddarsydda kostnader tack vare exakt anpassning till applikationerna med expansionsmoduler
 • korta stilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet med anslutning till alla vanliga fältbussystem via motsvarande moduler
 • bekväma diagnostikmöjligheter
 • maximal säkerhet, beroende på applikation upp till PL e enligt SS-EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt SS-EN IEC 62061.
Dina fördelar

Överblick över egenskaperna

Överblick över egenskaperna
 • upplyst display för snabbare drifttagning och enkel diagnostik
 • displayvisning av felmeddelanden, status för matningsspänningen, in- och utgångar, status- och enhetsinformation samt individuell kundtext
 • maximalt 4 expansionsmoduler kan anslutas på vänster sida plus högst 1 kommunikationsmodul och 1 fältbussmodul
 • löstagbara anslutningsplintar – antingen fjäderkrafts- eller skruvplintar (kan väljas som tillbehör)
 • utbytbart programminne
 • diagnosgränssnitt
PNOZ m B1 Burner

PNOZ m B1 Burner – för säker styrning och övervakning av eldningsanläggningar

 • Från version 10.12 av programverktyget PNOZmulti Configurator med brännarelement (funktionskomponent), som efterbildar de utökade funktionerna i en flexibelt konfigurerbar elektronisk eldningsautomat
 • Programvaruelementet är kontrollerat och certifierat enligt motsvarande europeiska standarder, bland annat enligt SS-EN 298 och SS-EN 50156, samt den amerikanska standarden NFPA 85/86
 • t.ex. övervakning av säkerhetskedjor, förbränningstryck, tändning, flammor, extern blandningsreglering och täthetskontroll osv., inklusive övervakning av anläggningsrelaterade säkerhetsfunktioner
 • kan användas i termiska process- och ångpanneanläggningar
PNOZ m B1

PNOZ m B1 – för stora projekt

 • finkornighet i applikationen: inga ingångar eller utgångar på basmodulen, antalet kan styras beroende på den typ av de I/O-moduler som används
 • maximal flexibilitet, även vid stora projekt – upp till 12 säkra anslutningar och 1 utgångsmodul för standardtillämpningar kan anslutas på höger sida
 • säker konfigurering av stora projekt – PNOZmulti Configurator klarar upp till 1 024 anslutningslinjer (från och med version 10)
 • snabbare kommunikation – integrerade Ethernet-gränssnitt och Modbus/TCP i grundutförandet (on-board)
 • USB-minne för lagring, flera projekt kan sparas på USB-minnet
PNOZ m B0

PNOZ m B0 – för universell användning

 • 20 säkra ingångar, upp till 8 stycken kan konfigureras som hjälputgångar
 • 4 säkra halvledarutgångar, beroende på tillämpning upp till PL e, SIL CL 3
 • 4 testpulsutgångar, upp till 4 stycken kan konfigureras som standardutgångar
 • maximalt 6 expansionsmoduler kan anslutas på höger sida
 • upp till 256 anslutningslinjer i PNOZmulti Configurator
 • Chipkort som lagringsmedium
 • upp till 80 % lägre energiförbrukning än jämförbara produkter

Basmoduler för PNOZmulti 2: många funktioner – en lösning

Följande kan anslutas till basmodulen: nödstoppsknapp, tvåhandsdon, grindbrytare, ljusstråleskydd, skanner, hålldon, sensorteknik PSEN, driftsättsväljare, trampmattor, sensorer.

Basmoduler för PNOZmulti 2: många funktioner – en lösning

Vårt produktutbud: PNOZmulti 2 basmoduler

PNOZmulti 2-basmoduler

Basmodulerna kan användas med 4 säkerhetsfunktioner eller mer, och expanderas modulärt. Basmodulerna uppfyller kraven för PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 3 enligt IEC 62061. Det högsta värdet som kan uppnås beror på inkopplingen.

Tillbehör PNOZmulti 2

Här hittar du färdiga anslutningskablar med olika längd för anslutning av Motion Monitoring-moduler. Du hittar även varianter som du kan färdigställa själv för anslutning till många vanliga omformare.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk