Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

De elektroniska övervakningsreläerna PMDsigma

Elsäkerhet

Hos elektroniska övervakningsreläer har elsäkerheten högsta prioritet. Övervakningsreläerna minskar riskerna för både människor och maskiner och ökar livslängden hos maskiner och anläggningar. Minska kostnaderna och säkerställ en effektiv produktionsprocess!

Isoleringsövervakning: Övervaka isoleringsmotståndet från ojordade AC/DC-system med hjälp av isoleringsvakten PMD s20. Med den separata försörjningsspänningen kan även spänningslösa system övervakas.

Övervakning av aktiv effekt: Med hjälp av den uppmätta aktiva effekten kan härledda storheter som t.ex. påfyllningsnivå, volym, vridmoment och lufttryck fastställas.

Enkel övervakning av elsäkerhet

 • kort installations- och idrifttagningstid för övervakningsreläet tack vare enkel och snabb inställning med en vridknapp (push & turn)
 • Felsäker: konfigurering av övervakningsreläet via menyer med intern korshänvisning
 • enkel användning vid byte av enhet eftersom konfigurationen sparas på chipkortet
 • minimala stilleståndstider med utökad diagnostik och visning av mätvärden på displayen
 • godkänd för användning över hela världen

PMDsigma – snabböversikt över egenskaperna

 1. Snabb installation: innovativa fjäderkraftsplintar med enskild manövrering av kammaren
 2. Bekväm diagnostik och konfigurering via displayen: inställning, visning och hämtning av alla relevanta värden
 3. Snabb montering med spärrfjädrar: utan användning av verktyg
 4. Sekundsnabb diagnostik: med 6 LED-indikeringar – ingen extern mätenhet behövs
 5. Enkelt att ställa in värden med vridknappen med tryckfunktion (push & turn)
 6. Lagring av inställda värden på chipkortet: högsta flexibilitet vid byte av enhet
 7. Manipulationssäker: låsbart skydd för inställningsreglagen

Tillämpningar aktiv effektvakt PMD s10

 • På drivenheter och motorer: för lastreglering, slitageidentifiering och förebyggande underhåll
 • Kontroll av om en pump går torr eller blockeras.
 • Konsistensövervakning och mängdreglering i omrörare.
 • Justering av borsttryck i biltvättar.
 • Övervakning av blockeringar eller slitage av transportband.

Tillämpningar isoleringsvakt PMD s20

 • Kliniska OP-områden med isoleringsövervakning: används för isoleringsövervakningen på sjukhuset. I t.ex. operationssalar kan du öka tillgängligheten med hjälp av förebyggande underhåll och information i tid.

Tillämpningar isoleringsvakt PMD s20

 • Anläggningar till havs som t.ex. vindkraftsparker, reningsverk och lyftverk i kanaler.

Vårt produktsortiment: PMDsigma

Elektroniska övervakningsenheter PMDsigma

De elektroniska övervakningsenheterna PMDsigma övervakar felsäkert aktiv effekt eller isolering genom menystödd konfigurering. Den bekväma diagnostiken via displayen minskar stilleståndstiderna.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk