Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Tillbehör PMDsrange

På den här sidan visas tillbehör till de elektroniska övervakningsenheterna PMDsrange.

Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

FB/F10/2,2MOHM NEUTRALE SKALA

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Relative scale from 0 up to 10/2.2 MOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Relative scale from 0 up to 10/2.2 MOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/1SEC/47 KOHM

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 3 s/47 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/1SEC.POT 470KOHM

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 1 s/470 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/3SEK. /POT 470 KO

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 3 s/47 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/3SEC.POT. 500KO

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 3 s/500 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 3 s/2.2 Mohm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 10 s/2.2 Mohm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/10SEC. POT. 5MO

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 10 s/5 Mohm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/10SEC. POT. 10MO

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 10 s/10 Mohm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/30SEC.POT. 5MO

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 30 s/5 Mohm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/10SEK. POT.470KOHM

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 10 s/470 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Relative scale 0-10/470 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/1 SEC.

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 1 s/10 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/3SEC.

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 3 s/10 MOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/10 SEC.

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 10 s/10 KOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/30SEC.

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 30 s/10 MOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/100 SEC

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 100 s/10 KOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/180SEK.

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 180 s/10 MOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/1000SEC.

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 1000 s/10 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/300SEC

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Absolute scale max. 300 s/10 MOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Neutral relative scale 0-10/4.7 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Neutral relative scale 0-10/1 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

FB/F11/10KO NEUTR.

Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Neutral relative scale 0-10/10 kOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Jämför Nedladdning

CLEAR PROTECTIVE HOOD TYPE AKH

Protective hood, lockable, for installation by Pilz Remote control housings F1, F10, F11 or for cover by Pilz Installation timer E-72.

Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk