Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Övervakningsrelä PMDsrange – tekniska egenskaper

Det elektroniska övervakningsreläet PMDsrange övervakar elektriska storheter som t.ex. ström, spänning, aktiv effekt, temperatur, isolering, jordfel och fasföljd. De flesta apparaterna finns tillgängliga i smala höljen på 22,5 mm.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in