Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

De elektroniska övervakningsreläerna PMDsrange

Enkel övervakning i alla lägen

Satsa på elektroniska övervakningsreläer från Pilz! Oavsett om det gäller övervakning av spänning, fasföljd, ström, isolering, aktiv effekt, temperatur, stillestånd eller felspänning – hos oss hittar du den rätta enheten för varje övervakningsuppgift. Högsta prioritet är alltid tillförlitlig elektronisk övervakning och styrning av din maskin eller anläggning.

Fördelar vid användning av övervakningsenheterna PMDsrange

  • kort drifttagningstid tack vare inställning av parametrar på framsidan
  • Sparar plats i kopplingsskåpet: bredd från endast 22,5 mm
  • snabb diagnostik med hjälp av LED-tillståndsindikering

Användarvänliga egenskaper

  • Temperaturövervakningsenheterna har ATEX-godkännande.
  • Mått (H x B x D): 87 x 22,5 x 122 mm
  • omkopplingsbara mätområden
  • tillgängliga vid alla driftspänningar

Användningen är en fråga om inställning: Ställ in övervakningsreläet PMDsrange på önskat område och driftsätt med hjälp av en skruvmejsel. Inga verktyg behövs för montering på skena vilket gör monteringen enkel och säker.

Spara plats i kopplingsskåpet: Övervakningsreläets kompakta och smala hus har en bredd på 22,5 mm. Tillsammans med sin höga effekt- och funktionstäthet behöver det bara minimal plats i kopplingsskåpet.

Kontakterna – en viktig förutsättning under hela livslängden: Kontakterna i alla övervakningsreläer är utformade för strömstyrkor på 100 mA till 5 A. Vissa övervakningsenheter har reläer med särskilda kontakter för säker koppling av även svaga strömmar ned till 1 mA.

Plintar: Våra plintar är utformade för kabeltvärsnitt på 0,25–4 mm. Upp till 2 kablar (max 1,5 mm per kabel) kan fästas i varje plint.

LED-indikeringar: Alla övervakningsreläer har två ljusstarka LED-lampor – en grön indikering för driftspänning och en röd fel- och tillståndsindikering.

Användning av elektroniska övervakningsreläer

”Flaskpåfyllningsanläggning” med spänningsövervakning

Använd spänningsvakter t.ex. för nätövervakning av flaskpåfyllningsanläggningar. Övervakningsreläet sköter den kontrollerade avstängningen av anläggningen. Dessutom skyddar det mot okontrollerade återstarter.

”Valsar” med fasföljdövervakning

Använd fasföljdvakter vid övervakning av roterande fält. På så sätt minskar du riskerna avsevärt för både människor och maskiner, till exempel på valsar med felinställd rotationsriktning.

 

”Sjukhus” med isoleringsövervakning

Använd isoleringsövervakning på sjukhus. På så sätt kan du öka tillgängligheten för operationssalar med hjälp av förebyggande underhåll och information i tid.

”Ventilationsanläggning” med övervakning av aktiv effekt

Det finns lika många olika sorters mätningar av aktiv effekt, och lika varierade är användningsområdena. Med hjälp av den uppmätta aktiva effekten kan härledda storheter som t.ex. påfyllningsnivå, volym, vridmoment och lufttryck fastställas. I en ventilationsanläggning kan t.ex. föroreningar, genomströmning eller slitage kontrolleras.

”Skruvtransportör” med strömövervakning

Behöver du strömövervakning för användning vid t.ex. en skruvtransportör? Det skyddar mot blockeringar eller slitage och möjliggör förebyggande underhåll.

”Motor” med temperaturövervakning

Med hjälp av temperaturövervakning kan du skydda dina motorer mot överhettning. Du kan även förhindra oväntade starter. Detta är framför allt nödvändigt vid begränsad kylning och frekventa starter och inbromsningar av motorn.

”Automatiskt verktygsbyte på borrmaskiner” med stilleståndsövervakning

Påbörja det automatiska verktygsbytet direkt vid stilleståndet! Det kan du göra tack vare stilleståndsövervakningen. Vid verktyg med olika avstängningstider kan du återuppta arbetet snabbare igen. Så ökar du klocktiderna. Utan stilleståndsavkänning skulle det automatiska verktygsbytet anpassa sig efter verktyget med längst avstängningstid.

”Övervakning av felspänning och isolering på svetstransformatorer”

Enligt VDE 0545 övervakas svetstransformatorer, t.ex. vid karossmontering av bilar, för farlig beröringsspänning och farliga isoleringsfel. Övervaka upp till sex sekundärlindningar från svetstransformatorer för farliga spänningar, oberoende av varandra. Du kan även upptäcka kortslutningar och jordfel. Övervaka och visa samtidigt de korrekta jordanslutningarna.

Självklart kan du använda övervakningsreläerna PMDsrange för andra ändamål som inte nämns här.

Vårt produktsortiment: PMDsrange

PMDsrange – elektroniska övervakningsreläer

Använd de elektroniska övervakningsenheterna PMDsrange för övervakning av spänning, fasföljd, ström, isolering, aktiv effekt, temperatur, stillestånd och felspänning.

Tillbehör

På den här sidan visas tillbehör till de elektroniska övervakningsreläerna PMDsrange.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk