Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PNOZ c1 lämpar sig för övervakning av nödstopp och skyddsgrindar, PNOZ c2 för övervakning av ljusbommar/ljusgaller. Performance Level (PL) e enligt EN ISO 13849-1 och Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 enligt IEC 62061. Detaljerade uppgifter om säkerhetstekniska parametrar finns i bruksanvisningen. Klicka på fliken Download (Nedladdning).

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in