Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Enheter för ledningsövervakning

PLIDdys – säker inkoppling med säkerhetsreläet PNOZ e8.1p

Ledningsanslutningar i industrimiljöer är förbundna med olika signaler (styrnings- resp. övervakningssignaler eller säkerhetsrelaterade signaler). Enheter för ledningsövervakning innehåller ett särskilt ledningsskydd eller anslutningskontroll. Därmed garanteras att signalen på ledningen är entydig. På så sätt kan felaktig kabeldragning, ledningsfel eller manipulering uteslutas.

Vårt utbud: Enheter för ledningsövervakning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in