Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsrelä PNOZpower – kontaktexpansioner – tekniska egenskaper

Här handlar det om kontaktexpansioner i kombination med en basmodul/styrmodul. Basmodulerna tar hand om bearbetningen av ingångarna, kontaktexpansionerna är anpassade till den aktuella lasten.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in