Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PNOZelog säkerhetsreläerna

Säkerhet utan slitage

PNOZelog

Produktfamiljen PNOZelog kombinerar erfarenheterna av elektromekaniska säkerhetsreläer med den moderna elektronikens fördelar. Med PNOZelog övervakas 1–4 säkerhetsfunktioner tillförlitligt. Slitagefrihet, säkerhet och lång livslängd garanterar ekonomisk användning. Spara in på kabeldragningen! PNOZelog kan lätt att kopplas samman tack vare logiska ingångar. Öka tillgängligheten för dina maskiner med hjälp av den utökade diagnostiken. Inkopplings-, själv- och drifttidstester säkerställer dessutom maximal säkerhet.

Dra nytta av det stöt- och vibrationståliga säkerhetsreläet PNOZelog, framför allt vid användning i rörliga tillämpningar med kraftiga skakningar. Den moderna elektroniken innebär garanterad underhållsfrihet och lång livslängd.

 

Överblick över fördelarna med säkerhetsreläerna PNOZelog

 • Reducerad kabeldragning med hjälp av enkla logiska sammankopplingar (AND/OR)
 • hög tillgänglighet genom utvidgad diagnostik
 • underhållsfrihet genom konsekvent användning av halvledarteknologi
 • inga fel uppstår på grund av sammansmältning, nedsmutsning, studsning eller förbränning av kontakter.
 • högsta säkerhet genom permanenta självtest; feldetektering är inte kopplad till in- och urkopplingscykeln
 • lång livslängd även vid ofta förekommande kopplingsförlopp eller cykliska funktioner
 • säkra brytförlopp även vid låga belastningar
 • snabb drifttagning utan hjälpmedel tack vare löstagbara plintar med fjäderkraft- eller skruvanslutning
Överblick över fördelarna med säkerhetsreläerna PNOZelog

PNOZelog – snabböversikt över egenskaperna

PNOZelog – snabböversikt över egenskaperna
 • lång livslängd
 • utvidgad diagnostik
 • elektronisk
 • slitagefri
 • sammankopplingsbar
 • kompakt

Koppla ihop PNOZelog till fullständiga säkerhetsfunktioner! För detta finns logiska sammankopplingar tillgängliga. Genom dessa AND- respektive OR-sammankopplingar behövs ingen ytterligare kabeldragning på utgången. Därigenom är båda PNOZelog-enheternas utgångar fritt tillgängliga.

Bekväm diagnostik för ekonomisk användning

Övervaka två säkerhetsfunktioner samtidigt med en enda enhet. Det minskar utrymmesbehovet i kopplingsskåpet.

Använd de omfattande diagnostikmöjligheterna i säkerhetsreläet PNOZelog. På så sätt reducerar du maskinens stilleståndstid och kan åtgärda möjliga felorsaker direkt. Den utförliga informationen om produkternas systemtillstånd är också till hjälp:

 • LED-indikeringar för enklast möjliga diagnostik på plats utan hjälpmedel
 • Diagnostikutgång till PLC: Tack vare drivrutinen kan de vanligaste PLC-systemen anpassas till diagnostiken. Både interna och externa fel registreras, som t.ex. kortslutning eller fel i kabeldragningen.
 • Använd flera sammankopplade PNOZelog-enheter: endast en PLC-ingång behövs. Enheternas status och fel vid ingångs- och utgångskretsen registreras och meddelas till PLC-systemet.
Med hjälp av intern AND-sammankoppling kan två säkerhetsfunktioner hanteras – av en enda enhet!

Två i en – den flerfunktionella PNOZelog

Behöver du övervakning av nödstopp eller skyddsgrindar i en enda kompakt säkerhetsenhet? Övervaka två säkerhetsfunktioner samtidigt med en enda enhet. Kabeldragningen reduceras. Med en bredd på 22,5 mm reduceras platsbehovet i kopplingsskåpet till ett minimum. Maximalt antal funktioner uppnås genom den interna AND-sammankopplingen. Alla säkerhetsfunktioner har en separat signalutgång:

 • PNOZ e5.11p övervakar samtidigt nödstopp/skyddsgrind eller två skyddsgrindar.
 • Med PNOZ e5.13p kan dessutom säkerhetsbrytaren PSENmag anslutas.
Flerfunktionella PNOZelog – tar minimalt med plats

Den säkra ledningsövervakningen PLIDdys – säker inkoppling tillsammans med PNOZ e8.1p

Oavsiktliga inkopplingar eller starter av anläggningen vid fel kan uteslutas med hjälp av PLIDdys. I kombination med utvärderingsenheten PNOZ e8.1p är ledningsövervakningen PLIDdys den optimala lösningen för säkra ledningar.

Övervakning av möjliga ledningsfel och skydd mot inkoppling vid eventuella fel.

Vårt produktsortiment: PNOZelog

Övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar

Säkerhetsreläerna i produktfamiljen PNOZelog övervakar nödstopp, skyddsgrindar eller ljusridåer.

Tvåhandsövervakning

Säkerhetsreläerna i produktfamiljen PNOZelog övervakar tvåhandsdon.

Övervakning av trampmattor

Säkerhetsreläerna i produktfamiljen PNOZelog övervakar trampmattor.

Tillbehör

Här hittar du tillbehör för säkerhetsreläerna PNOZelog.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk