Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Kontaktexpansioner för säkerhetsreläerna PNOZsigma

Överblick PNOZsigma kontaktexpansioner

Kontaktexpansionerna i produktfamiljen PNOZsigma används för utökning och förstärkning av kontakter. De används i form av expansionsmoduler för att öka antalet säkerhetskontakter på en basenhet. Basenheter är alla säkerhetsreläer och säkerhetsstyrningar med övervakning av återkopplingskretsar. 

Typ

Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Utgångskontakter (säkra) Halvledarutgångar (säkra) Bredd i mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2 × 3 2 × 1 22,5

 

Säkerhetsrelä PNOZsigma

Kontaktexpansioner för särskilda tillämpningar

Expandera mera – kontaktexpansionerna PNOZ s7.1 och PNOZ s7.2 

Tillsammans med en basenhet och en PNOZ s7.1 finns det i princip ingen begränsning för hur många säkerhetskontakter som kan läggas till. På en PNOZ s7.1 kan man koppla in upp till tio PNOZ s7.2. Om ännu fler kontakter behövs kan serien utökas med ytterligare en PNOZ s7.1. Det sker helt utan kabeldragning, och kan åstadkommas med ett enkelt handgrepp via en anslutningskontakt. Med en bredd på bara 17,5 mm ryms tre säkerhetskontakter på PNOZ s7.1 och hela fyra säkerhetskontakter och en hjälpkontakt på PNOZ s7.2. Det går dessutom alltid att kombinera med andra PNOZsigma-expansionsmoduler.

Expandera mera – kontaktexpansionerna PNOZ s7.1 och PNOZ s7.2

Kontaktexpansionen PNOZ s20 med halvledarutgångar

Antalet halvledarutgångar kan utökas i kombination med en basenhet som exempelvis PNOZ s3: Om upp till tio halvledarutgångar behövs kan kontaktexpansionen PNOZ s20 kopplas direkt till en basenhet. Om ytterligare säkra halvledarutgångar behövs använder du kontaktexpansionen PNOZ s7.1. Med den kan antalet halvledarutgångar utökas nästan obegränsat.

Kontaktexpansionen PNOZ s20 med halvledarutgångar

Kontaktexpansionen PNOZ s22 – dubbelt så bra

PNOZ s22 erbjuder två åtskilda styrningsbara reläfunktioner med PL e enligt EN ISO 13849-1. Varje reläfunktion har tre slutare och en öppnare. Dessa kan styras separat så att utgångarna kan tilldelas olika funktioner från basenheten. Den säkra isoleringen mellan de båda reläfunktionerna gör att olika potentialer kan kopplas. Det stora antalet reläkontakter möjliggör utökade funktioner hos tillämpningar, särskilt i kombination med den säkra varvtalsvakten PNOZ s30.

Kontaktexpansionen PNOZ s22 – dubbelt så bra
Filter
Produkter
Produktnr.
beskrivning
Alternativ
Pris
Kvantitet/Tillgänglighet

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

Contact expansion Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

Contact expansion Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

Contact expansion Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

Contact expansion Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, Width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

Contact expansion Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

Contact expansion Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

Dual relay expansion of the PNOZsigma range for connecting to PNOZ s30 and PNOZ mm0p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

Dual relay expansion of the PNOZsigma range for connecting to PNOZ s30 and PNOZ mm0p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s20 24VDC 2so

Contact expansion Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

PNOZ s20 C 24VDC 2so

Contact expansion Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Tillbehör Jämför Nedladdning

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk