Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsrelä PNOZsigma – kontaktexpansion – tekniska egenskaper

Omedelbara kontaktexpansioner från produktfamiljen PNOZsigma för utökning och förstärkning av kontakter. Fungerar som expansionsmoduler för säkerhetskontakterna i ett grundrelä. Grundreläer är alla säkerhetsreläer respektive säkerhetsstyrningar med återkopplingsövervakning. PNOZ s22: endast tillsammans med varvtalsvakten PNOZ s30 eller med basmodulen PNOZ mm0.1p/mm0.2p i produktfamiljen PNOZmulti Mini

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in