Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsrelä PNOZsigma – kontaktexpansion – tekniska egenskaper

Omedelbara kontaktexpansioner från produktfamiljen PNOZsigma för utökning och förstärkning av kontakter. Fungerar som expansionsmoduler för säkerhetskontakterna i ett grundrelä. Grundreläer är alla säkerhetsreläer respektive säkerhetsstyrningar med återkopplingsövervakning. PNOZ s22: endast tillsammans med varvtalsvakten PNOZ s30 eller med basmodulen PNOZ mm0.1p/mm0.2p i produktfamiljen PNOZmulti Mini

Produktnr. beskrivning
750107

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

750108

Contact expansion Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

750110

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

750111

Contact expansion Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

750167

Contact expansion Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

750177

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

751107

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

751108

Contact expansion Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

751110

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, Width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

751111

Contact expansion Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

751167

Contact expansion Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

751177

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

751187

Contact expansion Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

750132

Dual relay expansion of the PNOZsigma range for connecting to PNOZ s30 and PNOZ mm0p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

751132

Dual relay expansion of the PNOZsigma range for connecting to PNOZ s30 and PNOZ mm0p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

750160

Contact expansion Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

751160

Contact expansion Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in