Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

PNOZsigma Säkerhetsreläerna

Nödstoppsrelä för maximal funktion på minimalt utrymme

Säkerhetsbrytarna PNOZsigma förenar många års erfarenhet med den senaste säkerhetstekniken. Med nödstoppsbrytaren uppnår du maximal säkerhet till låg kostnad.

Med extra smala kapslingar och många funktioner i komprimerad form i varje enhet ger nödstoppsbrytaren maximal funktion på minimalt utrymme. Implementera säkerhetsteknik på ett ännu platssnålare, flexiblare, snabbare och effektivare sätt.

Tillämpningar och egenskaper för nödstoppsbrytaren

Egenskaper för PNOZsigma

Förutom säker övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusstråleskydd, tvåhandsdon och tid finns ett stort antal specialfunktioner som säker varvtalsövervakning eller säker bromsaktivering. Många av enheterna kan användas på höjder upp till 5 000 meter. Använd PNOZsigma för din applikation!

  1. snabb installation: med fjäderkraftklämmor som trycks på plats (push-in)
  2. kabeldragningen reduceras med 20 %: kontaktexpansion via anslutningskontakt
  3. enkel projektering: alla enhetsvarianter har enhetlig plintbeteckning och plintposition: därmed kan anslutningarna och enheterna alltid tilldelas snabbt vid projektering, installation och diagnostik
  4. maximal flexibilitet: inställbara driftsätt och tider
  5. blixtsnabb diagnostik: med 6 LED-indikeringar – ingen extern mätenhet behövs
  6. snabb montering med spärrfjädrar: utan användning av verktyg
  7. manipulationssäker: låsbart skydd för inställningsreglagen

Vårt produktsortiment: PNOZsigma

Övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusstråleskydd

Säkerhetsreläerna PNOZsigma övervakar nödstopp, skyddsgrindar eller ljusstråleskydd. Ett PNOZ-säkerhetsrelä per säkerhetsfunktion används.

Tvåhandsövervakning

Säkerhetsreläer från produktfamiljen PNOZsigma för säker övervakning av tvåhandsdon. Det finns två varianter: typ IIIC och typ IIIA enligt EN 574.

Den säkra varvtalsvakten PNOZ s30

Varvtalsvakt för säker övervakning av stillestånd, varvtal, läge och varvtalsområde. Övervakning av rotationsriktning sker enligt EN ISO 13849-1 upp till PL e och enligt EN IEC 62061 upp till SIL CL 3.

Tidsövervakning

Säkerhetsreläet PNOZ s5 har en frånslagsfördröjning och kan användas som tidrelä. Säkerhetsreläet PNOZ s9 kan användas som tidrelä, pulserande, eller som kontaktexpansion.

Säker spänningsvakt PNOZ s60

Spänningsövervakaren används för säker övervakning av spänningsfritt kopplade 1- respektive 3-fasnät med neutralledare.

Säkerhetsrelä PNOZ s50 – säker bromsaktivering

Säkerhetsreläet PNOZs50 är lämpligt för säker bromsaktivering och övervakning av hållbromsar eller säkerhetsbromsar.

Kontaktexpansioner

Omedelbara kontaktexpansioner från produktfamiljen PNOZsigma för utökning och förstärkning av kontakter. Dessa fungerar som expansionsmoduler för säkerhetskontakterna i en basenhet. Basenheter är alla säkerhetsreläer och säkerhetsstyrningar med återkopplingsövervakning.

Tillbehör

Tillbehör för säkerhetsreläerna PNOZsigma, som t.ex. plintar, anslutningskontakter och termineringskontakter.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk