Jämför 0
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsreläerna PNOZsigma

Maximal funktion på minimalt utrymme

Säkerhetsreläet PNOZsigma

Säkerhetsreläerna PNOZsigma förenar många års erfarenhet med den senaste säkerhetstekniken. Med nödstoppsreläet uppnår du maximal säkerhet till låg kostnad.

Med extra smala kapslingar och många funktioner i komprimerad form i varje enhet ger nödstoppsreläet maximal funktion med minimal bredd. Implementera säkerhetsteknik på ett ännu platssnålare, flexiblare, snabbare och därmed effektivare sätt.

Fördelar med nödstoppsbrytaren

 • nödstoppsrelä som sparar upp till 50 % utrymme i kopplingsskåpet
 • snabb drifttagning och expansion
 • hög tillgänglighet och sekundsnabb diagnostik
 • en enhet för många säkerhetsfunktioner

Egenskaper

Egenskaper för PNOZsigma
 1. Snabb installation: med fjäderkraftklämmor som trycks på plats (Push-in)
 2. kabeldragningen reduceras med 20 %: kontaktexpansion via anslutningskontakt
 3. enkel projektering: alla enhetsvarianter har enhetlig plintbeteckning och plintposition: Därmed kan anslutningarna och enheterna alltid tilldelas snabbt vid projektering, installation och diagnostik
 4. maximal flexibilitet: inställbara driftsätt och tider
 5. sekundsnabb diagnostik: med 6 LED-indikeringar – ingen extern mätenhet behövs
 6. snabb montering med hjälp av spärrfjädrar: inga verktyg behövs
 7. manipulationssäker: låsbart skydd för inställningsreglage

Tillämpningar för nödstoppsbrytaren

Förutom säker övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar, tvåhandsdon och tid finns en mängd olika applikationer. Använd PNOZsigma för din applikation!

Tillämpningar för nödstoppsbrytaren

Varvtalsövervakning med komfort – PNOZ s30

När det nya maskindirektivet trädde i kraft blev ett nytt krav betydelsefullt inom området driftsövervakning: Driftstillståndet måste övervakas säkert och upprätthållas när driften stängs av.

Varvtalsvakten PNOZ s30 uppfyller detta krav. Den sköter säker övervakning av stillestånd, varvtal och rotationsriktning. Därmed finns rätt lösning för varvtalsövervakning inom alla användningsområden.

Varvtalsövervakning med komfort – PNOZ s30

Kontaktexpansionen PNOZ s22 – dubbelt så bra

PNOZ s22 erbjuder två åtskilda styrningsbara reläfunktioner enligt PL e enligt EN ISO 13849-1. Per reläfunktion finns tre slutare/en öppnare till förfogande. Dessa kan styras separat så att utgångarna kan tilldelas olika funktioner från basenheten. Tack vare säker isolering mellan de båda reläfunktionerna kan olika potentialer kopplas. Det stora antalet reläkontakter möjliggör utökade funktioner hos applikationer, vilket framför allt är intressant i kombination med den säkra varvtalsvakten PNOZ s30.

KontKontaktexpansion PNOZ s22aktexpansion PNOZ s22

Säkerhetsreläet PNOZ s4 med godkännande enligt EN 81-1/A3

I ”hisstandarden” SS-EN 81-1 fastställs säkerhetsreglerna för ”konstruktion och installation av hissar – Del 1: Elektriska hissar. PNOZ s4 har detta godkännande och garanterar maximal funktion på minimalt utrymme för hissoperatörer och hisstillverkare. Med en bredd på 22,5 mm uppfyller PNOZ s4 PL kraven enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL claim 3. Användningsområdet för PNOZ s4 omfattar personhissar, last- och varuhissar och alla typer av lyftanordningar som omfattas av den här standarden.

Säkerhetsreläet PNOZ s4 med godkännande enligt EN 81-1/A3

Elda säkert med PNOZ s4.1

Med tre säkra, diversitära säkerhetskontakter är PNOZ s4.1 godkänd för användning i brännarstyrsystem. Den är godkänd enligt standarden SS EN 50156-1 för elektrisk utrustning i eldningsanläggningar, i synnerhet bestämmelserna för installation och planering av användning.

Elda säkert med PNOZ s4.1

Expandera mera – kontaktexpansionerna PNOZ s7.1 och PNOZ s7.2

Tillsammans med en basenhet och en PNOZ s7.1 finns det i princip ingen begränsning för hur mycket antalet säkerhetskontakter kan utökas. På en PNOZ s7.1 kan man koppla in upp till tio PNOZ s7.2. Om ännu fler kontakter behövs kan serien utökas med ytterligare en PNOZ s7.1. Ingen kabeldragning behövs – enkel hantering med en anslutningskontakt. På endast 17,5 mm bredd får tre säkerhetskontakter plats vid PNOZ s7.1 och fyra säkerhetskontakter samt en hjälpkontakt vid PNOZ s7.2. Det går alltid att kombinera med andra PNOZsigma-expansionsmoduler.

Snabb kontaktexpansion – busenkelt med PNOZsigma!

Kontaktexpansionen PNOZ s20 med halvledarutgångar

Antalet halvledarutgångar kan utökas i kombination med en basenhet som t.ex. PNOZ s3: Om högst tio halvledarutgångar behövs kan kontaktexpansionen PNOZ s20 kopplas direkt till en basenhet. Om ännu fler säkra halvledarutgångar behövs kopplas kontaktexpansionen PNOZ s7.1 in emellan. Med den kan antalet halvledarutgångar utökas nästan obegränsat.

 • ventiler
 • kontaktorexpansion
 • kan användas på pressar, t.ex. för frigöring av pressventiler, i kombination med tvåhandsdon och basmodulen PNOZ s6.

Vårt utbud: PNOZsigma

Övervakning av nödstopp, skyddsgrindar, ljusbommar

Säkerhetsreläerna PNOZsigma övervakar nödstopp, skyddsgrindar eller ljusbommar. Ett PNOZ-säkerhetsrelä per säkerhetsfunktion används.
Tvåhandsövervakning

Tvåhandsövervakning

Säkerhetsreläer från produktfamiljen PNOZsigma för säker övervakning av tvåhandsdon. Det finns två varianter: typ IIIC och typ IIIA enligt EN 574.

Varvtalsövervakning

Varvtalsvakt för säker övervakning av stillestånd, varvtal, läge och varvtalsområde. Övervakning av rotationsriktning sker enligt EN ISO 13849-1 upp till PL e och enligt EN IEC 62061 upp till SIL CL 3. Konfiguration och felindikering är möjligt via displayen.

Säkerhetsrelä PNOZ s50 – säker bromsaktivering

Säkerhetsreläet PNOZs50 är lämpligt för säker bromsaktivering och övervakning av hållbromsar eller säkerhetsbromsar.

Tidsövervakning

Säkerhetsreläet PNOZ s5 har en frånslagsfördröjning och kan användas som tidrelä. Säkerhetsreläet PNOZ s9 kan användas som tidrelä, pulserande, eller som kontaktexpansion.

Kontaktexpansion

Omedelbara kontaktexpansioner från produktfamiljen PNOZsigma för utökning och förstärkning av kontakter. Dessa fungerar som expansionsmoduler för säkerhetskontakterna i ett grundrelä. Grundreläer är alla säkerhetsreläer respektive säkerhetsstyrningar med återkopplingsövervakning.

Tillbehör

Tillbehör för säkerhetsreläerna PNOZsigma, som t.ex. plintar, anslutningskontakter och termineringskontakter.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in