Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkerhetsrelä PNOZ X – kontaktexpansioner – tekniska egenskaper

Fördröjda och omedelbara kontaktexpansioner från produktfamiljen PNOZ X för utökning och förstärkning av kontakter. Dessa fungerar som expansionsmoduler för säkerhetskontakterna i ett grundrelä. Grundreläer är alla säkerhetsreläer respektive säkerhetsstyrningar med återkopplingsövervakning. Produktvarianterna med frånslagsfördröjning kännetecknas av V:et i produktbeteckningen, t.ex. PZE X4VP.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in